IPMWORKS

 

 

IPMWORKS

 

PIERWSZE WYDARZENIE DEMONSTRACYJNE IPMWORKS W 2023 ROKU

 

Pierwsze spotkanie Krajowej Sieci Interesariuszy w projekcie IPMWorks.

 

CUIAVIA

Europejska sieć gospodarstw demonstrująca efektywne rozwiązania w zakresie integrowanej ochrony roślin (IO)

 

IPMWORKS to europejski projekt stanowiący część programu Horyzont 2020, który rozpoczął się 1 października 2020 i będzie trwał 4 lata. Projekt jest prowadzony przez instytut INRAE we Francji i 31 partnerów z 16 krajów europejskich. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie jako jedyny z Polski znalazł się w tym zaszczytnym gronie. W projekcie przewodzimy największemu sektorowi – roślin uprawnych, działając na terenie kraju oraz koordynując pracę naszych zagranicznych partnerów w tej dziedzinie. Głównym celem IPMWORKS jest zbudowanie ogólnoeuropejskiej sieci gospodarstw rolnych, demonstrujących i promujących strategie Integrowanej Ochrony Roślin (z ang. IPM), poprzez wymianę wiedzy i naukę na zasadach uczenia się od siebie nawzajem (z ang. peer-to-peer).

Zależność europejskiego rolnictwa od pestycydów jest obecnie bardzo wysoka. W większości europejskich gospodarstw ochrona upraw przed szkodnikami (owadami, chorobami, chwastami i in.) polega głównie – a czasami wyłącznie – na pestycydach. Tak wysoki poziom stosowania pestycydów powoduje rosnące obawy o ich wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Ponadto, pestycydy mogą również powodować długoterminowe problemy dla rolników, ponieważ wielokrotne ich stosowanie często prowadzi do niższej skuteczności z powodu wzrostu odporności szkodników.

Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, a dokładniej ze strategią „Od pola do stołu”, UE planuje zmniejszyć zastosowanie pestycydów o 50% w 2030 r. Jest to z pewnością bardzo ambitny cel, który będzie niezwykle trudny do osiągnięcia. Równolegle i zgodnie z dyrektywą 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (z ang. SUD), państwa członkowskie UE ustanowiły krajowe plany działania, których celem jest zmniejszenie zależności od pestycydów. W następnych latach ograniczenie stosowania pestycydów będzie zatem najwyższym priorytetem polityki rolnej w całej Europie, a rolnicy będą musieli stanąć na czele tej transformacji.

Rolnicy będący pionierami w całej Europie już z powodzeniem testują i wdrażają zaawansowane strategie integrowanej ochrony roślin, które osiągają dobre wyniki przy niewielkiej zależności od pestycydów. Wyzwaniem dla rolnictwa europejskiego jest poszerzenie tej grupy oraz promowanie bardziej powszechnego przyjęcia zaawansowanych strategii integrowanej ochrony. Projekt IPMWORKS będzie dążył do tego celu poprzez dzielenie się „historiami czyjegoś sukcesu”, organizowanie wzajemnej wymiany wiedzy, promowanie demonstracji w gospodarstwach oraz szkolenie rolników i doradców w zakresie IO. Już w przeszłości okazały się one potężnymi narzędziami rozpowszechniania wiedzy.

IPMWORKS będzie koordynować pracę istniejących sieci gospodarstw demonstracyjnych, które już działają w terenie promując zaawansowane strategie IO, a także uruchomi nowe sieci w regionach lub sektorach, w których pionierzy IO nie są jeszcze odpowiednio zaangażowani. W projekcie wezmą udział rolnicy, doradcy, decydenci, konsumenci i inne kluczowe podmioty w Europie, pokazując, że strategie oparte na integrowanej ochronie roślin, wdrożone w gospodarstwach i w różnych systemach produkcyjnych, zmniejszają zależność od pestycydów i minimalizują ryzyko dla ludzi. Projekt zamierza wykazać, że IO może utrzymać, a nawet poprawić rentowność ekonomiczną w gospodarstwie oraz zmniejszyć negatywny wpływ rolnictwa na środowisko.

Pokazanie, że „IO działa” (z ang. IPM works) zostanie przeprowadzone zarówno na poziomie gospodarstw cechujących się różnymi profilami produkcji, rozwiązaniami IO i narzędziami komunikacji, jak i na poziomie regionalnym, krajowym oraz unijnym. IPMWORKS będzie współpracować z rolnikami, doradcami i innymi innowacyjnymi podmiotami, które urzeczywistnią europejski zielony ład i strategię „od pola do stołu”.

 

Komunikaty:
1. Pierwsze spotkanie zespołu projektowego ds. roślin uprawnych

2. Projekt IPMWORKS świętuje pierwszy rok działalności

 

image_pdfimage_print