Wyjazd studyjny – od bacówki do fabryki, dobre praktyki

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
 „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Projekt opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie"

,,Wyjazd studyjny – od bacówki do fabryki, dobre praktyki”

Termin realizacji operacji – 29.07.2017 r. do 29.09.2017 r.

 

Od kilkunastu lat obserwujemy w Polsce niską produkcję owczarską w porównaniu do lat 70-tych i 80-tych. Należy docenić walory zdrowotne i smakowe mięsa baraniego i jagnięciny pochodzących z polskich gospodarstw. Jest to produkt niszowy, trudny do zdobycia oraz ekskluzywny w niektórych rejonach naszego kraju, porównywalny często z dziczyzną. Stanowi również doskonałą alternatywę dla łatwo dostępnej wieprzowiny czy drobiu. Zwierzęta karmione zielonkami lub innymi paszami objętościowymi, cechują się mięsem o mniejszej zawartości tłuszczu
i korzystnym profilem kwasów tłuszczowych. Podobnie jest z serami pochodzącymi z mleka owczego i koziego. Mleko kozie idealnie nadaje się do wyrobu serów i jest polecane szczególnie dla alergików.

Zarówno hodowla owiec jak i hodowla kóz sprawdza się najlepiej w systemie ekstensywnej produkcji
z wykorzystaniem ras zachowawczych. Małe przeżuwacze znakomicie wykorzystują użytki zielone, pastwiska dając nam zarówno ekskluzywny jak i tradycyjny produkt po który konsumenci, chętnie sięgają.

1. Grupa docelowa : 40 osób reprezentujących następujące grupy odbiorców:

– 3 – 4 specjalistów/doradców z wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego z 4 województw = 12 – 14 osób

– 1 lub 2 pracowników naukowych związanych z branżą małych przeżuwaczy z 3 województw (w  woj. pomorskim brak uczelni wyższej technologiczno-przyrodniczej) = 3 – 6 osób

– 1 – 2 pracowników naukowych z Instytutu Zootechniki-PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

– 1 – 2 pracowników regionalnych związków hodowców owiec i kóz z 4 województw = 4 – 8 osób

– 12 hodowców owiec z 4 województw

 

Działania obejmą obszar czterech województw tj. kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, piąte województwo – podkarpackie jest miejscem docelowym wyjazdu studyjnego.

2. Ramowy plan wyjazdu studyjnego:

29.08.2017 r. 1 dzień – Wyjazd z Minikowa

Przyjazd do hotelu w okolicach Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o ,  spotkanie integracyjne uczestników i przeprowadzenie krótkiego panelu dyskusyjnego nt. hodowli owiec w poszczególnych województwach, wymiana doświadczeń, nocleg.

30.08.2017 r. 2 dzień – Wyjazd do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o gdzie zaprezentowana zostanie hodowla owiec rasy świniarka. Oprowadzenie po Instytucie, zapoznanie z pracami jakie odbywają się na jego terenie i ostatnimi doniesieniami naukowymi, przejazd autokarem w kierunku Soliny, nocleg.

31.08.2017 r. 3 dzień – wizyty w 2 gospodarstwach demonstracyjnych, specjalizujących się w produkcji owiec z przeznaczeniem na mięso, panel dyskusyjny dot. produkcji baraniny i jagnięciny, nocleg.

01.09.2017 r. 4 dzień – wizyty w 2 gospodarstwach demonstracyjnych, specjalizujących się w produkcji owiec i kóz z przeznaczeniem na produkcję serów, panel dyskusyjny dot. produkcji serów kozich i owczych, degustacja serów.

02.09.2017 r. 5 dzień – powrót do Minikowa,

nieuwzględnienie kosztu kolacji 5 dnia wyjazdu studyjnego oraz nieuwzględnienie kosztu jednego noclegu spowodowane  jest powrotem w godzinach nocnych/wczesno porannych do Minikowa

 

3. Przewidywane efekty realizacji operacji oraz przewidywany wpływ jej realizacji na rozwój obszarów wiejskich

Przewidziane efekty są zgodne z przewidywanym 1 celem KSOW – Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz działaniem 6 KSOW, ponieważ wyjazd studyjny ułatwi wymianę wiedzy pomiędzy podmiotami, które bezpośrednio mają wpływ na inicjatywy związane z rozwojem obszarów wiejskich i rozpowszechnienie rezultatów działań rozwoju. Po odbytym wyjeździe studyjnym, w którym weźmie udział 40 osób, powstanie krótki fotoreportaż oraz prezentacja do wykorzystania na szkoleniach z hodowcami owiec i kóz w poszczególnych województwach. Efektem będzie rozpowszechnienie skutecznych praktyk hodowlanych oraz promowanie produkcji serowarskiej i produktów z mięsa owczego i jagnięcego w danym województwie w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenia podczas wyjazdu studyjnego. Powstanie Artykuł w miesięczniku ,,Wieś Kujawsko-Pomorska” oraz zostaną zamieszczone informacje na stronie internetowej www.kpodr.pl oraz partnerskich stronach www.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
i realizowana jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2016-2017.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.