Wyróżnij się! – Specjalizacja w turystyce kluczem do sukcesu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz Telewizją Polską SA Oddział Terenowy w Bydgoszczy realizuje, w ramach  Planu  Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  na lata 2014-2020, projekt pn.:

„Wyróżnij się! – Specjalizacja w turystyce kluczem do sukcesu”

Celem projektu jest transfer wiedzy dotyczącej prowadzenia specjalistycznej działalności turystycznej na obszarach wiejskich w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, do osób zamierzających prowadzić lub już prowadzących działalność turystyczną na obszarach wiejskich.

Projekt jest realizowany na terenie czterech województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego i w ramach jego realizacji zostaną zrealizowane następujące działania:

– przeprowadzenie 4 konferencji z zakresu prowadzenia specjalistycznej działalności turystycznej na obszarach wiejskich w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, a także z zakresu skutecznego marketingu oferty obiektów turystyki wiejskiej i jej komercjalizacji,

– produkcja i emisja 6 audycji telewizyjnych oraz 6 felietonów informacyjnych na temat przyszłościowych kierunków specjalizacji obiektów turystyki wiejskiej,

– stworzenie i upublicznienie 1 publikacji internetowej z zakresu przepisów prawnych obowiązujących przy prowadzeniu specjalistycznej działalności turystycznej na obszarach wiejskich.

 

Publikacja
poradnik – przepisy prawne w turystyce

 

Prezentacje multimedialne

Poniżej udostępniamy prezentacje multimedialne wyświetlane podczas konferencji:

Prezentacja – gosp. edukacyjne I

prezentacja – gosp. edukacyjne II

prezentacja – gosp. edukacyjne III

prezentacja – gosp. edukacyjne IV

prezentacja – gosp. opiekuńcze

prezentacja – marketing i komercjalizacja

prezentacja – produkt kulinarny

prezentacja – przepisy prawne

 

Audycje TV

AGROTRENDY audycja odc. 1

AGROTRENDY felieton odc. 1

AGROTRENDY audycja odc.2

2 AGROTRENDY felieton odc.2

3 AGROTRENDY audycja odc.3

3 AGROTRENDY felieton odc. 3

4 AGROTRENDY audycja odc. 4

4 AGROTRENDY felieton odc. 4

5 AGROTRENDY audycja odc. 5

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami!

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.