DEMONSTRACJE W ROLNICTWIE I PRZETWÓRSTWIE EKOLOGICZNYM

 

W dniu 20 czerwca br. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu podpisało umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, na realizację operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”. Operacja realizowana będzie w ramach konsorcjum z jednostkami naukowymi i ośrodkami doradztwa rolniczego w całym kraju, a wspófinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

 CEL

Operacja ma na celu upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności. Operacja polega na:

  1. założeniu obiektów demonstracyjnych w gospodarstwie/podmiocie prowadzonym w systemie rolnictwa ekologicznego (roślinnego lub zwierzęcego) lub dotyczących przetwórstwa surowców ekologicznych, marketingu produktów ekologicznych i prowadzenia w tych obiektach działalności zgodnie z instrukcją,
  2. przeprowadzeniu demonstracji w obiektach demonstracyjnych,
  3. organizacji seminariów tematycznych i konferencji

REALIZACJA

Na terenie całego kraju powstanie 235 obiektów demonstracyjnych. Będą one założone w gospodarstwach lub podmiotach przygotowujących produkty rolnictwa ekologicznego, posiadających aktualne ekologiczne certyfikaty zgodności produkcji z wymaganiami rolnictwa ekologicznego w zakresie objętym tematem demonstracji. W obiektach tych przeprowadzone zostaną demonstracje z produkcji roślinnej (w tym zboża, rzepak, kukurydza, ziemniaki, bobowate i ich mieszanki, warzywa, sady, rośliny jagodowe, zioła), z produkcji zwierzęcej (bydło mięsne, mleczne, świnie, owce, kozy, króliki, kurczęta rzeźne, pasieki, kury nioski, akwakultura), z przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców lub warzyw, zbóż oraz uboju zwierząt.

Realizacja operacji potrwa do końca 2024 roku.

 

Demonstracje ekologiczne – za nami I etap

Za nami I etap demonstracji ekologicznych w ramach Poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego PROW  na lata 2014-2020 w zakresie Rolnictwa ekologicznego- na terenie Polski.

W I etapie realizacji projektu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego założono dwie demonstracje ekologiczne z zakresu „przetwórstwa zbóż”. Demonstracja realizowana w Wytwórni Makaronu „Bio” Aleksandra Babalska obejmowała produkcję trzech ekologicznych przetworów zbożowych, tj. mąki pszennej typ 1850, mąki typ 2000, kaszy pęczak ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych. Drugą demonstrację z zakresu „przetwórstwa zbóż” założono w EKO-MŁYN Kazimierza Jachymskiego, a dotyczyła technologii produkcji trzech ekologicznych przetworów zbożowych, tj. mąki pszennej typ 1850, mąki żytniej Razowej typ 2000, mąki z pszenicy okrągłoziarnowej ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk produkcyjnych
i higienicznych.

Poza tym rolnicy z województwa kujawsko- pomorskiego uczestniczyli w demonstracjach w zakresie: „przetwórstwo mięsa” w województwie mazowieckim, „przetwórstwo mleka” w województwie podlaskim, „przetwórstwo owoców lub warzyw” województwo wielkopolskie.

 Wszystkie demonstracje prowadzone są w systemie rolnictwa ekologicznego.

W  roku 2023 kolejny etap demonstracji,  które dotyczyć będą ekologicznej produkcji roślinnej oraz hodowli zwierząt, na które już dzisiaj osoby zainteresowane zapraszamy.

 

Opracowała:
Agnieszka Dobosz-Idzik
KPODR w Minikowie

 

 

image_pdfimage_print