Cała prawda o polskim drobiu

18 listopada 2022 r. odbyła się w Minikowie konferencja pn. Wyzwania i rozwiązania w produkcji drobiarskiej. Konferencję rozpoczął Ryszard Kamiński, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Wydarzenie było organizowane przy współpracy z Krajową Federacją Hodowców Drobiu i Producentów Jaj i Kujawsko-Pomorskim Zrzeszeniem Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Prelegentami na konferencji byli przedstawiciele branży drobiarskiej m.in. Paweł Podstawka – Przewodniczący Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, a zarazem Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Drobiowego oraz Dariusz Goszczyński, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarskiej Izby Gospodarczej w Warszawie.

Polska niezmiennie od lat jest liderem wśród producentów drobiu w Unii Europejskiej. Pogłowie drobiu jest największe w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, łódzkim, podlaskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim, gdzie województwo mazowieckie i wielkopolskie odpowiada za 42% pogłowia drobiu w całej Polsce. Mięso drobiowe jest eksportowane przede wszystkim do Niemiec, Holandii i Francji. Wiadomo jednak, że zagrożenia płynące z powodu pojawiania się ognisk grypy ptaków (co za tym idzie wstrzymanie eksportu), konkurencji międzynarodowej ze strony Brazylii, USA i Ukrainy stanowią realne zagrożenie dla polskich hodowców. Producenci liczą na wsparcie od państwa w formie dofinansowania do bioasekuracji ograniczającej występowanie i rozprzestrzenianie się grypy ptaków w gospodarstwach utrzymujących stada hodowlane i produkcyjne drobiu. Oprócz tego podkreślono istotność kontroli mięsa drobiowego, które jest przewożone z krajów trzecich na granicę z Unią Europejską. Etykietowanie i zaznaczenie kraju pochodzenia jest niezwykle ważne, aby zagwarantować polskim konsumentom dostęp do żywności z wiadomego pochodzenia. Kolejną kwestią są ceny paszy i jej dostępność. Analiza rynku paszowego wskazuje, że naszej strefie klimatycznej brakuje alternatywnych pasz wysokobiałkowych mogących zastąpić importowaną śrutę sojową. Rośliny strączkowe w diecie dla drobiu obniżają efektywność produkcji i jej ekonomiczne skutki a przede wszystkim mogą negatywnie wpływać na zdrowie ptaków. Dotychczasowe działania promocyjne związane z mięsem drobiowym i działania KOWR wspierające zagraniczną wymianę handlową przedstawione zostały przez Marcina Wrońskiego, Zastępcę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Lekarz weterynarii Mikołaj Kołodziej szczegółowo przedstawił problematykę dwóch najczęstszych wirusów występujących w hodowli drobiu (IB i TRT), związanych z układem oddechowym, scharakteryzował ich rozpoznanie oraz podkreślił znaczenie profilaktyki zdrowotnej w stadach drobiu.

Omówione zostały również najnowsze rozwiązania w produkcji drobiarskiej tj. wykorzystanie nanosrebra w dezynfekcji pomieszczeń hodowlanych lub/i ściółki (Silveco). Przedstawione zostały pogramy świetlne, które wpływają korzystanie na obniżenie konwersji paszy, rozwój kośćca, zdrowotność (Wytwórnia Pasz Piast). Ofertę dla producentów drobiu przedstawił również BNP PARIBAS Food&Agro.

Przestawiono bieżące prawodawstwo związane z Ekoschematami – Dobrostanem Zwierząt, które jest działaniem dobrowolnym skierowanym do posiadaczy kurcząt brojlerów, indyków brojlerów i kur niosek. Należy pamiętać jednak, że w tym przypadku istnieje degresywność płatności dobrostanowej w obrębie danej grupy technologicznej zwierząt tj. do 100 DJP rolnik otrzyma 100% płatności jednaj powyżej 150 DJP nie przewidziano płatności w ramach ekoschematu.

Na zakończenie konferencji odbyła się debata z udziałem przedstawicielem MRiRW – Justyną Ślusarczyk z Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Hodowcy nie kryli swoich obaw w związku z projektem ustawy o IRZ. Dla wielu będzie się to wiązało z dodatkową pracą, zatrudnieniem personelu, który będzie zajmował się wyłącznie rejestracją zwierząt/upadkami etc. Przy obecnych warunkach związanych z podwyższeniem kosztów energii i pasz na obecną chwilę jest to sytuacja niełatwa.

W konferencji uczestniczyło koło 100 osób, co podkreśla, że hodowcy drobiu w obliczu bieżących problemów i wyzwań i są otwarci na rozmowy i zjednoczeni w swoich wspólnych celach. Wszystko po to aby pozostać liderem na polskim rynku producentów mięsa i jednocześnie kształtować wiedzę konsumentów na temat rzeczywistej produkcji tj. w jakich warunkach się odbywa i jakie zasady dobrostanu muszą zostać spełnione aby gotowy produkt mógł znaleźć się na naszych stołach. Konsumenci powinni zdać sobie sprawę, że ograniczenie produkcji w Polsce spowoduje napływ mięsa zza granicy gdzie unijne przepisy nie obowiązują a dobrostan zwierząt pozostawia wiele do życzenia.

Opracowała: Anna Mońko-Łanucha,
Fot. Jarosław Domiński
KPODR w Minikowie

image_pdfimage_print