Zrównoważona produkcja owiec i kóz

25 listopada 2022 r. w Minikowie odbyła się konferencja pn. Zrównoważona produkcja owiec i kóz. Celem konferencji było omówienie bieżących spraw dotyczących prawodawstwa oraz sytuacji na rynku małych przeżuwaczy. Organizatorami konferencji byli: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Bydgoszczy, Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy w Balicach.

Przybyłych gości powitali Lidia Lewandowska Zastępca Dyrektora ds. doradztwa KPODR w Minikowie, Józef Baran Dyrektor RZHOiK w Bydgoszczy i Paweł Radomski Kierownik Zespołu ds współpracy z praktyką, transferu wiedzy i innowacji Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy w Balicach.

Pogłowie owiec w województwie kujawsko-pomorskim wynosi ok 10 000 szt. z czego połowa to owce hodowlane, natomiast w Polsce pogłowie owiec wynosi ok. 280 000 owiec wg danych podawanych przez GUS. Cena żywca wynosi obecnie ok. 13 zł brutto za 25-50 kg jagnię. Niemcy i Włochy to główne kierunki eksportu jagnięciny. Na rynku krajowym wzrosła sprzedaż mięsa owczego, restauracje i kebabownie poszukują tego surowca aby wzbogacić swoje menu o tradycyjne smaki.

Wykorzystanie pasz z użytków zielonych w chowie małych przeżuwaczy to temat przedstawiony przez dr hab. Iwona Radkowska prof. IZ, Instytut Zootechniki. Pasze pochodzące z użytków zielonych, a zwłaszcza ruń pastwiskowa od wieków stanowią podstawę żywienia przeżuwaczy. Uzyskano pasze muszą być odpowiedniej jakości i wartości pokarmowej, a żywienie pastwiskowe wymaga połączenia wiedzy z zakresu produkcji roślinnej i żywienia zwierząt. Szacuje się, iż na użytkach zielonych w naszym kraju występuje ok. 300 gatunków roślin o potwierdzonych właściwościach leczniczych. Dr inż. Jacek Sikora omówił jak wgląda idea restytucji wymarłych ras kóz, która sięga od 2005 roku. Koza karpacka, sandomierska, kazimierzowska to trzy rasy kóz zachowawczych występujących w programie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Uczestnik programu otrzyma od 2023 roku dotację do jednej kozy matki – 953 zł/sztukę/rok. Szczegółowe informacje dotyczące programów ochrony zasobów genetycznych kóz, procedur oraz wzory formularzy znajdą się na stronie Instytutu Zootechniki – PIB: http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/. Mariusz Dobies, specjalista ds. żywienia zaprezentował prezentację związaną z punktami krytycznymi w żywieniu owiec i kóz od momentu narodzin.

Ostatnia prezentacja związana była z Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i zaprezentowana została przez Annę Mońko-Łanucha z KPODR w Minikowie. Ekoschemat – Dobrostan zwierząt dotyczący owiec i kóz zakłada system wariantowy, który jest dobrowolny. W przypadku obu gatunków zwierząt należy zapewnić wypas lub dostęp do wybiegu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym, zwiększoną powierzchnię w budynkach o co najmniej 20%. Kozy dodatkowo muszą być utrzymywane bez uwięzi, a powierzchnia wybiegu ma być również zwiększona o co najmniej 20% od minimalnych obowiązujących wymogów prawnych.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, forma stacjonarna sprawdziła się i do Minikowa zawitało około 70 osób. Jej zwieńczeniem był poczęstunek z produktów z ras rodzimych owiec przygotowany przez Piotra Lenarta i Iwonę Wodzyńską.

tekst: Anna Mońko-Łanucha,
Fot. Marzena Zwiewka
KPODR w Minikowie

 

image_pdfimage_print