Uroczyste spotkanie hodowców bydła mlecznego w ramach Międzygminnego Koła Hodowców Bydła w Złotnikach Kujawskich

28 listopada 2022 roku w Złotnikach Kujawskich  w restauracji „Austeria” odbyło się uroczyste spotkanie hodowców bydła mlecznego współpracujących w ramach Międzygminnego Koła Hodowców Bydła z siedzibą w Złotnikach Kujawskich.  Tradycyjnie spotkania te odbywają się corocznie od 2001 roku, gdy utworzone zostało Koło Hodowców. Spotkanie odbyło się w celu podsumowania wyników oceny wartości użytkowej bydła mlecznego za rok 2021 i połączone było z częścią szkoleniową. Organizatorami była Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Głównym punktem spotkania było wręczenie dyplomów ufundowanych przez Między-Gminne Koło Hodowców z siedzibą w Złotnikach Kujawskich  dla hodowców którzy osiągnęli największą wydajność mleka z obory za rok 2022. Pierwsze miejsce zajął pan Karol Piątkowski z  Krężoł gm. Złotniki Kujawskie z wydajnością z obory 11 276 kg mleka, na drugim miejscu uplasował się pan Tadeusz Czech z Dąbrówki Kujawskiej gm. Złotniki Kujawskie z wydajnością 10 966 kg mleka, a trzecie miejsce zajął pan Roman Michalski z Gniewkówca gm. Złotniki Kujawskie z wydajnością z obory 9 727 kg mleka. Wyróżnieni hodowcy odebrali dyplomy z rąk Dyrektora PFHBiPM pana Janusza Nalewalskiego oraz Wójta Gminy Złotniki Kujawskie pana Witolda Cybulskiego.

Obecny na spotkaniu Wójt Gminy, pan Witold Cybulski, wręczył także pamiątkowy Dyplom na ręce pana Romana Michalskiego – przewodniczącego Koła Hodowców, pogratulował wyróżnionym rolnikom osiągniętych wyników i podziękował wszystkim za trud wkładany w codzienną pracę, a z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzył wszystkiego najlepszego.

Z ramienia PFHBiPM piecze nad organizacją spotkania trzymał jak zwykle pan Roman Czechowicz- zootechnik oceny bydła mlecznego. Szkolenie otworzyła i prowadziła Magdalena Balcerek- doradca z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Inowrocławiu  która uroczyście przywitała wszystkich hodowców i zaproszonych gości. Jako pierwszy swój wykład poprowadził pan Tomasz Marciniak z firmy MAISADOUR Polska, który w bardzo interesujący sposób przedstawił zasady doboru odmian kukurydzy w zależności od stanowiska uprawy, oraz kształtowanie plonu kukurydzy w okresie wegetacji.Drugim wykładowcą był przedstawiciel firmy TERRALIFE pan Dariusz Frątczak który zaprezentował wykład nt. zastosowania wysokojakościowych mieszanek traw jako szansy na obniżenie kosztów produkcji mleka. Kolejnym prelegentem był pan Daniel Tadajewski reprezentujący firmę LIDEA który przedstawił wykład nt. wykorzystania potencjału plonowania kukurydzy. Następnie uczestnicy wysłuchali wystąpienia pani Katarzyny Becker reprezentującej firmę SCHAUMANN która przedstawiła innowacyjne rozwiązania w żywieniu bydła. Jako ostatni wystąpił przedstawiciel PFHBiPM pan Piotr Borkowski omawiając jeden z Ekoschematów, a mianowicie Dobrostan zwierząt (warunki utrzymania bydła). Wykład wzbudził duże zainteresowanie wśród uczestników, którzy żywo włączyli się do dyskusji.

 

Na zdjęciu nagrodzeni od lewej Karol Piątkowski i Roman Michalski oraz wręczający Dyplomy Janusz Nalewalski, Dyrektor PFHBiPM i Wójt Gminy Złotniki Kujawskie Witold Cybulski

Magdalena Balcerek
KPODR Minikowo
PZDR w Inowrocławiu