Rolniczy Handel Detaliczny ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

 

 

Rolniczy Handel Detaliczny ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Telewizją Polską S.A. Oddział Terenowy w Bydgoszczy, Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie i Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu realizuje operację pn.: „Rolniczy Handel Detaliczny ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”

Operacja ma na celu przede wszystkim zorganizowanie krótkiego łańcucha dostaw żywności
w oparciu o rolniczy handel detaliczny (RHD) mający wpływ na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Stąd też celami operacji będzie również:

  • przekazanie rolnikom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich wiedzy i informacji oraz wymiana wiedzy i informacji w zakresie rolniczego handlu detalicznego będącego jednym z elementów łańcucha dostaw żywności
  • promocja rolniczego handlu detalicznego jako elementu umożlwiającego pozyskanie dodatkowego źródła dochodu dla rolników.

Niniejsza operacja jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem w obszarze dostępu do wiedzy warunkującej rozwój małych gospodarstw, która potęgowana jest przez nowe prawodawstwo związane z rolniczym handlem detalicznym.

W ramach operacji zorganizowany zostanie cykl konferencji, audycji i felietonów telewizyjnych
a także debata telewizyjna. Działania obejmą obszar czterech województw tj. kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i realizowana jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2016-2017.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.