Dziedzictwo Kulinarne – wizytówką powiatu nakielskiego

„Dziedzictwo Kulinarne – wizytówką powiatu nakielskiego” jest nazwą projektu realizowanego na terenie powiatu nakielskiego od marca do lipca 2011 roku. Projekt  finansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Realizatorem projektu jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie  ze Stowarzyszeniem Gminna Rada Kobiet w Nakle nad Notecią oraz Stowarzyszeniem Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Sadki.

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości oraz przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania potencjału produktów lokalnych w działalności gospodarczej. W ramach projektu zostaną przeprowadzone 2 kursy cateringowe. Weźmie w nich udział razem 40 osób (2×20 osób). W ramach jednego kursu odbędą się 2 dwudniowe szkolenia (piątek – 8 godz., sobota – 7 godz.). Są to w głównej mierze zajęcia warsztatowe wzbogacone wiedzą teoretyczną. Tematyka zajęć będzie obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące dziedzictwa kulinarnego, zasad racjonalnego żywienia, sposobów dekoracji potraw i stołów oraz rejestracji i sprzedaży produktów.

Odbiorcami naszych działań mogą być indywidualni wytwórcy, koła gospodyń wiejskich, właściciele gospodarstw agroturystycznych, ekologicznych oraz wszyscy zainteresowani. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu. Udział w kursie jest bezpłatny. Rekrutacja zostanie dokonana na podstawie ankiet wypełnionych przez osoby zainteresowane kursem i nadesłanych poczta lub faksem w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca b.r. (liczy się data wpływu) z dopiskiem  „Dziedzictwo Kulinarne – wizytówką powiatu nakielskiego” na adres KPODR, 89-122 Minikowo. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane telefonicznie 5 kwietnia br. Szczegółowych informacji na temat omawianego projektu udziela:

– Aleksandra Gajos – KPODR w Minikowie – tel. (52) 386 72 34

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców terenów wiejskich powiatu nakielskiego do wzięcia udziału w projekcie!