EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. "EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS".

Celem projektu jest wsparcie realizatorów lokalnych strategii rozwoju LSR – zarówno członków Lokalnych Grup Działania, jak i beneficjentów operacji – w aktywnym i kompleksowym włączaniu aspektów ekologicznych i klimatycznych do realizowanych projektów rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność RLKS.

Projekt EkoLeader realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a udział w nim jest nieodpłatny. W ramach projektu proponujemy:

 • – Szkolenia internetowe „Eko-Klimat w LGD” – polegające na udziale w kursach
  i zaliczeniu kompletu testów sprawdzających online. W ramach szkoleń dostępnych będzie w sumie 10 kursów tematycznych w formie prezentacji. W ramach kursów można zadawać pytania. Osoby, które zaliczą min. trzy szkolenia otrzymają imienne zaświadczenie ukończenia szkoleń. Program tematyczny szkoleń i regulamin dostępny jest na stronie
  www.ekoleader.pl Szkolenia trwają do 31 października. 2017 r.
 • – Konkurs dobrych praktyk EkoLeader – w ramach którego można nadesłać opis dobrej praktyki operacji, w której ochrona środowiska lub klimatu odegrała istotną rolę. Najlepsze praktyki będą prezentowane na stronie Ekoleader.pl i zostaną nagrodzone. Regulamin i formularz zgłoszeniowy konkursu dostępny jest w zakładce Konkurs EkoLeader. Opisy dobrych praktyk może zgłaszać LGD w porozumieniu z realizatorem operacji na formularzu konkursowym, do końca września 2017r.

Do udziału w projekcie zachęcamy w szczególności:

 • – członków zarządu i personel biur LGD
 • – członków rad LGD oceniających projekty
 • – aktualnych i potencjalnych beneficjentów wsparcia udzielanego na realizację operacji w ramach wdrażania LSRów
 • – rolników podejmujących działalność w zakresie przetwórstwa żywności lub produkcji napojów;
 • – osoby podejmujące działalność gospodarczą (mieszkańcy obszarów LGD);
 • – przedsiębiorstwa rozwijające działalność gospodarczą lub podejmujące współpracę gospodarczą;
 • – organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej;
 • – gminne i powiatowe jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład LGD;
 • – osoby poniżej 35-go roku życia.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

www.ekoleader.pl