„Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) w produkcji rolniczej”

1 marca br. w ramach projektu pn. „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował szkolenie online pn. „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) w produkcji rolniczej”.

Rolnicy użytkujący na powierzchni powyżej 75 ha mają obowiązek zarejestrować się w BDO oraz na bieżąco prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów, a także składać coroczne sprawozdania.

Szkolenie zostało przygotowane i przedstawione przez Panią Joannę Szaciłło – Joppek, która pracuje w Urzędzie Marszałkowskim województwa kujawsko-pomorskiego oraz jest wykładowcą w dziedzinie tematyki dotyczącej ochrony środowiska i gospodarki odpadami.  Celem szkolenia było przedstawienie informacji na temat Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Wyjaśnienie jakie obowiązki spoczywają na wytwórcach odpadów, a zwłaszcza na rolnikach w świetle ustawy o odpadach w kontekście BDO. Omówienie modułu ewidencji odpadów – Karty Przekazania Odpadu oraz Karty Ewidencji Odpadu. Pani Joanna Szaciłło – Joppek szczegółowo przedstawiła uczestnikom szkolenia w jaki sposób przygotować sprawozdanie roczne o wytworzonych odpadach.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 120 osób. Na koniec wydarzenia Pani Joanna Szaciłło – Joppek odpowiadała na liczne pytania uczestników wydarzenia.

Zapraszamy do zapoznanie się z nagraniem szkolenia dotyczącego tematu „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) w produkcji rolniczej”.

 

 

Natalia Czyżewska-Suchoń
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

image_pdfimage_print