Bioróżnorodność naszą szansą

Bioróżnorodność to ostatnio często pojawiający się temat w mediach. Czy jest to jednak kwestia mody? Czy zachowanie różnorodności biologicznej dotyczy także naszego najbliższego otoczenia, środowiska w którym żyjemy? Jaki związek ma z rolnictwem? Odpowiedzi na te pytania nasz Ośrodek poszuka poprzez realizację projektu o nazwie „W bioróżnorodności szansa dla przyszłości planety”, którego sponsorem jest ANWIL S.A. –  znana nie tylko w kraju i Europie firma produkująca przede wszystkim nawozy azotowe (saletrę amonową i Canwil z magnezem i z siarką), wykazująca się  jednocześnie dużą dbałością o środowisko i zachowanie bioróżnorodności.

Unijna strategia zwana Europejskim Zielonym Ładem wskazuje, że przyszłość Europy zależy od kondycji naszej planety. Jej kluczowymi elementami są Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia oraz Strategia „od pola do stołu”. Obie te strategie związane są pośrednio bądź bezpośrednio z zachowaniem bioróżnorodności. Dowodzą,  jak ważne jest życie w zgodzie z naturą, której należy okazywać szacunek i pokorę. Do głosu dochodzi również ekonomia – ponad połowa światowego PKB jest uzależniona od przyrody. Usługi świadczone w ramach trzech kluczowych sektorów gospodarki – budownictwa, rolnictwa oraz żywności – są z nią w wysokim stopniu powiązane. Możne więc powiedzieć, że ochrona różnorodności biologicznej po prostu się opłaca.

 

Unijne wytyczne i strategie jasno wskazują, iż czeka nas wielka transformacja, skierowana na ochronę przyrody. W sektorze rolnym dotyczyć będzie ograniczenia stosowania chemicznych środków ochrony roślin, nadmiernego nawożenia, wzmocnienia rolnictwa ekologicznego, produkcji zdrowej żywności, skracania łańcuchów dostaw żywności, poprawy dobrostanu zwierząt oraz odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej. W takich momentach zawsze potrzebna jest edukacja społeczności. Należy zacząć od podstaw. Ważne jest dotarcie z edukacją do społeczeństwa bezpośrednio oddziałującego na środowisko. Tę potrzebę dostrzega również firma ANWIL S.A, która wspiera takie inicjatywy, jak projekt „W bioróżnorodności szansa dla przyszłości planety”. Będzie on realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Głównym jego cel to edukacja rolników, także dzieci i młodzieży wiejskiej, którzy w przyszłości będą gospodarzyć na gruntach rolnych, mieszkańców obszarów wiejskich, właścicieli ogrodów. Poprzez jego realizację nasz Ośrodek wraz z firmą ANWIL S.A. wykazuje dbałość o ochronę środowiska i zachowanie bioróżnorodności biologicznej.

W ramach projektu zaplanowano ciekawe zajęcia warsztatowe w terenie oraz w trakcie targów Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato 8 sierpnia 2021 roku w Oddziale Zarzeczewo KPODR. Koordynatorem projektu z ramienia Ośrodka jest Anna Dykczyńska. Zainteresowane grupy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego mogą zgłaszać chęć udziału w zajęciach warsztatowych zaplanowanych od stycznia do sierpnia 2021 roku pod numerem telefonu: 723 330 996 lub na adres mailowy: anna.dykczyńska@kpodr.pl.

Zapraszamy do udziału i poszerzenia swojej wiedzy na temat roli bioróżnorodności w życiu człowieka oraz jej znaczenia dla przyszłości naszej planety!

Anna Dykczyńska
KPODR Minikowo O/Zarzeczewo