Kujawsko-Pomorska Wieprzowina – tucz bez GMO

Wiceminister dr Ryszard Zarudzki oraz Dyrektorzy CDR – Jacek Węsierski i Henryk Skórnicki na kiermaszu przy ulicy Wspólnej w Warszawie zaopatrzyli się w produkty bez GMO pochodzące z województwa kujawsko-pomorskiego.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego już od 2015 r. promuje ideę od pola do stołu, w której konsument ma możliwość świadomego wyboru mięsa o znanym pochodzeniu. Promujemy lokalnych hodowców, małe przetwórnie mięsne oraz tradycyjne wyroby na rynku.

 

Dwa projekty jeden cel – Kujawsko-Pomorska Wieprzowina – tucz bez GMO


Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wraz z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych „Solidarność”
realizują dwa projekty, których głównym tematem jest kujawsko-pomorska wieprzowina.


Pierwszy z nich to Projekt pilotażowy Od pola do stołu – Kujawsko-Pomorska Wieprzowina – tucz bez GMO.
Głównym celem projektu jest wzrost i utrzymanie sprzedaży wieprzowiny na rynku krajowym, a szczególnie regionalnym oraz zwiększenie wśród konsumentów wiedzy dotyczącej zakupionych produktów.
Realizacja projektu polega na opracowaniu zasad i systemu współpracy, koncepcji powiązań poszczególnych uczestników łańcucha „od pola do stołu”, tj. producentów trzody chlewnej,
małych ubojni i lokalnych masarni oraz konsumentów. Daje to szanse na stworzenie realnej alternatywy dla hodowców/producentów trzody chlewnej, którzy tuczą swoje zwierzęta w sposób tradycyjny, bez GMO i mniejszych zakładów przetwórczych z województwa kujawsko-pomorskiego poprzez produkcję wysokiej jakości wieprzowiny i wyrobów z woj. kujawsko-pomorskiego.

Planowane rezultaty projektu pilotażowego:
– opracowanie zasad i systemu współpracy, koncepcji powiązań od pola do stołu – Kujawsko-Pomorska Wieprzowina – tucz bez GMO dla poszczególnych uczestników łańcucha produkcyjnego,
– opracowanie wyników badań naukowych dotyczących jakości pasz z krajowych źródeł białka roślinnego,
– opracowanie wyników badań naukowych jakości mięsa wieprzowego pochodzącego z województwa kujawsko-pomorskiego,
– zwiększenie zainteresowania hodowlą ras rodzimych przez hodowców oraz w przyszłości konsumentów wieprzowiny kujawsko-pomorskiej,
– zwiększenie zainteresowania produkcją wyrobów z wieprzowiny regionalnej.


Drugim projektem, który jest w realizacji to Kampania Promocyjna Kujawsko-Pomorska Wieprzowina – Tucz bez GMO.
Potrzeba realizacji zadania wynika z  braku wystarczającej informacji na temat dostępności regionalnej wieprzowiny na rynku lokalnym. Konsumenci coraz częściej interesują się pochodzeniem mięsa, tym w jakich warunkach zwierzę przebywało i jakimi paszami było żywione. Dlatego też województwo kujawsko-pomorskie jako region liczący się w skali kraju, może podkreślić swoją wyjątkowość poprzez wprowadzenie na rynek produktu regionalnego, który jednoznacznie kojarzy się konsumentom z miejscem gdzie został wyprodukowany. Konsumenci coraz częściej poszukują sprawdzonych, wiarygodnych i regionalnych źródeł żywności. Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i stworzyć regionalną markę, kujawsko-pomorskiej wieprzowiny i wyrobów mięsnych na jej bazie.
Celem projektu jest przeprowadzenie informacyjno-promocyjnej kampanii, która miałaby na celu rozpowszechnienie kujawsko-pomorskiej wieprzowiny – pozyskanej od świń żywionych paszami bez GMO.

 Miejsca prowadzenia promocji połączonej z degustacją:

1. Święto gęsi na Krajnie w Minikowie (11 listopad 2018)
2. Jarmark Bożonarodzeniowy w Przysieku (15 grudzień 2018)
3. Toruński Festiwal Smaków – 13-14.04.2019 r.
4. Lato na Wsi w Minikowie – 11-12.05.2019 r.
5. Powitanie Lata w Bydgoszczy (czerwiec)
6. Agro-Tech w Minikowie 29-30 czerwca 2019 r.
7. Pałuckie Targi Rolne, Żnin – 24-25.08.2019 r.
8. Festiwal Smaków w Grucznie – (sierpień)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia strony internetowej
www.kujawskopomorskawieprzowina.pl oraz na facebooku. 

 

Anna Mońko
KPODR w Minikowie