Integracja w rolnictwie a produkcja żywności wysokiej jakości i zdolność do wdrażania innowacji na przykładzie Włoch

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "POLSKA EKOLOGIA" – Partner KSOW informuje, że
w dniu 12 sierpnia 2020r. podpisana została umowa z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na realizację operacji pn.

Integracja w rolnictwie a produkcja żywności wysokiej jakości
i zdolność do wdrażania innowacji na przykładzie Włoch

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 125.418,80 zł.

Partnerzy dodatkowi KSOW:

Gmina Tuczna,
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli,
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

 

Operacja mająca na celu organizację wyjazdu studyjnego do Włoch a po nim 4 spotkań oraz przeszkolenie
i podniesienie wiedzy uczestników wyjazdu studyjnego do Włoch i spotkań, które zostaną po nim zorganizowane w zakresie systemów jakości żywności, krótkich łańcuchów dostaw, rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w obszarze małego przetwórstwa lokalnego, innowacyjności w tym rozwoju społeczeństwa cyfrowego w rolnictwie oraz tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich w tym poprzez integrację współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: wyjazd studyjny dla 20 uczestników oraz 4 jednodniowe spotkania dla 80-100 producentów rolnych (po 20-25 osób na każdym) z 4 województw (kujawsko-pomorskie, lubelskie, podkarpackie i wielkopolskie), podczas których omówione zostaną zdobyte doświadczenia.

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.