Konkurs pt. „Producent Bydła Mięsnego Roku 2022

PZPBM zaprasza do wzięcia udziału w konkursie

Producent Bydła Mięsnego Roku 2022

Uwaga: przyjmowanie zgłoszeń zostaje przedłużone do 20 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo! Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiło do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2022.

 

Patronat honorowy Konkursu PBMR sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wystąpiliśmy o objęcie patronatem honorowym: – Dyrektora Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, – Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, – JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, – Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, – Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Patronat Medialny sprawuje wydawnictwo APRA Sp. z o. o. za pośrednictwem dwumiesięcznika „Hoduj z Głową Bydło” oraz multiportalu rolnego „Agropolska”. Partnerzy Konkursu PBMR: – Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, – Polska Federacja Rolna, – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, – Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy, Rzeczypospolitej Polskiej, – Związek Polskie Mięso.

Terminarz Konkursu PBMR: – wysyłanie informacji o Konkursie i możliwości zgłaszania kandydatów do tytułu ,,PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2022’’ do instytucji typujących – do 14 października 2022 r., – przyjmowanie zgłoszeń – do 28 października 2022 r., / uwaga: przedłużone do 20 listopada 2022 r. – wyłonienie finalistów Konkursu na podstawie analizy i oceny nadesłanych materiałów – listopad 2022 r., – rozstrzygnięcie Konkursu, opracowanie Wydawnictwa Okolicznościowego – listopad-grudzień 2022 r., – ogłoszenie wyników Konkursu podczas IX Forum Sektora Wołowiny – 26 stycznia 2023 r.

Cel Konkursu PBMR:

– Wyłonienie najlepszych producentów bydła mięsnego za rok 2022.

– Integrowanie środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego.

– Promowanie dobrych praktyk rolniczych i upowszechnianie wiedzy o opasie bydła i hodowli bydła ras mięsnych.

– Upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia chowu i hodowli bydła dla bioróżnorodności i gospodarki narodowej.

– Promowanie rolnictwa zrównoważonego w odniesieniu do bydła.

 

Zapraszamy do udziału

Do pobrania:
formularz rejestracyjny kategoria: Hodowca
formularz rejestracyjny kategoria: Producent odsadków
formularz rejestracyjny kategoria: Producent opasów
Regulamin Konkursu PBMR 2022

Projekt sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

image_pdfimage_print