Posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego

13 lipca w Minikowie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego (RSDR) działającej przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (KPODR) w Minikowie.

Podczas posiedzenia Rady przedstawiono sprawozdanie z realizacji Programu działalności KPODR w Minikowie za pierwsze półrocze 2020 roku. Ponadto poruszono szereg tematów, dotyczących między innymi rolniczego handlu detalicznego (RHD), sprzedaży bezpośredniej, rzeźni rolniczych, grup operacyjnych, gospodarowania wodą, stacji meteorologicznych. Ustalono, że na kolejnym posiedzeniu zostanie omówiona problematyka europejskiego zielonego ładu, od pola do stołu, bioróżnorodności.

Ważnym punktem posiedzenia było zwiedzanie poletek uprawowych przygotowanych na potrzeby Krajowych Dni Pola, które odbyły się w czerwcu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Członkowie RSDR, zapoznali się z kolekcją ponad 500 odmian roślin uprawnych. Są to odmiany rzepaku ozimego, zbóż ozimych, zbóż jarych, buraków cukrowych, ziemniaków, kukurydzy, roślin bobowatych, w tym soi, traw i mieszanek traw, mieszanek poplonowych oraz lnu, gryki i konopi. W Minikowie, istnieje możliwość porównania w jednym miejscu pełnego potencjału odmian roślin uprawnych oraz porównania systemów ochrony roślin i nawożenia, różnych technologii uprawy, systemów nawadniania, wspomagania decyzji, rolnictwa precyzyjnego. Często czynnikiem limitującym rozwój roślin i plonowanie roślin jest woda. Dlatego też na potrzeby organizacji krajowych Dni Pola w Minikowie zainstalowano nowatorski, automatyczny system nawadniania w formie deszczowni mostowej. Dzięki temu jedno z ryzyk związanych z prowadzeniem uprawy zostało zredukowane.

Poletka można zwiedzać, aż do zbioru poszczególnych roślin, czyli do później jesieni. Dzięki prowadzonym demonstracjom polowym pomagamy rolnikom w wyborze rozwiązań, które będą najbardziej optymalne i sprawdzą się w ich gospodarstwach, aby gospodarstwa te możliwie efektywnie mogły prowadzić produkcję i były konkurencyjne na rynku.

Serdecznie zapraszamy do Minikowa.

tekst: Katarzyna Szczepaniak
foto: Damian Oparzela
KPODR w Minikowie