W tym roku w Grubnie wcześnie zasiano strączkowe i zboża jare

Bieżący rok na razie nie sprzyja kolekcji odmian roślin uprawnych w Grubnie. Co prawda zboża przetrwały znakomicie, czyli w 100%, ale część rzepaku została zlikwidowana i to nie z powodu zimy, lecz jesiennej suszy (brak wschodów). Niestety jesienią, zimą i na przedwiośniu nie było zbyt dużo opadów, dlatego spodziewamy się także w tym roku znacznego deficytu wody w okresie wegetacji. Dlatego, choć z pewnym ryzykiem, zdecydowaliśmy się wysiać wcześniej niż zwykle rośliny strączkowe i wszystkie zboża jare łącznie z jęczmieniem jarym. Warunki w dniu siewu, tj. 19 marca br. były bardzo dobre, gleba o odpowiedniej wilgotności. Siewu dokonano siewnikiem pneumatycznym Kverneland Optima. Bobik i łubin ze względów technicznych wysiano siewnikiem jednorzędowym ogrodniczym.

Siewy zbóż prowadzą pracownicy Zakładu Rolnego Grubno i KPODR O/Przysiek, a nadzoruje specjalista KPODR O/Przysiek Marek Radzimierski

Kolekcja odmian roślin uprawnych w Grubnie przygotowywana dla potrzeb Kujawsko-Pomorskich Dni Pola w 2020 roku liczy już 160 obiektów, na których prezentowane są odmiany rzepaku (14 odmian) oraz zbóż ozimych i jarych (146 odmian). Jak każdego roku najwięcej jest zbóż, w tym:  pszenicy ozimej zasiano 44 odmiany formy ozimej i 16 formy jarej, 10 odmian jęczmienia ozimego i 15 odmian jęczmienia jarego, 18 odmian żyta ozimego, 16 odmian pszenżyta ozimego, 7 owsa oraz pszenżyto jare 4 odmiany. Wysiano także 10 odmian grochu, 3 bobiku i 3 łubinu wąskolistnego.

Wysiano, groch, bobik, łubin wąskolistny, i zboża jare – pszenicę jęczmień , owies i pszenżyto.

W tym roku prezentowane będą także mieszanki pszenic jarych jako przesiew po zaoranym rzepaku. (na Bloku 1 B).  Po ustaleniu z gospodarstwem uznano, że tego typu mieszanka będzie najlepsza po zaoraniu rzepaku chronionego wcześniej herbicydami. Zastosowano mieszanki odmianowe poprzez zmieszanie odmian HR Smolice – 1 wariant, HR Strzelce – 2 wariant i HR Danko – 3 wariant. Założono także ciekawą demonstrację polegającą na zastosowaniu na części bloku specjalnego hydrożelu, którego zadaniem jest wspomóc utrzymanie wilgoci w glebie w okresie suszy (na części Bloku VB) Poletko to na życzenie gospodarstwa obsiano pszenicą jarą (odmiana Rusałka).

Planujemy jeszcze wysiać od połowy kwietnia do 1. dekady maja soję, 6 poletek z roślinami poplonowymi (facelia, gorczyca, rzodkiew płużna i ich mieszanki) oraz kukurydzę i ziemniaki.

  

 19.03.2020 pogoda sprzyjała siewom

 

 

Nie wszystkie gatunki wysiano siewnikiem pneumatycznym. Bobik i łubin z przyczyn technicznych zasiano siewnikiem jednorzędowym.

Na koniec podsumowano wynik, podziękowano ekipie i zaplanowano kolejne siewy, tym razem roślin wymagających cieplejszej pogody.

W dalszym ciągu warunki pogodowe nie sprzyjają dobremu rozwojowi roślin. Zima jak wiemy była bardzo lekka z mała ilością opadów, a teraz mamy bardzo silne przymrozki nocami od –5oC, nawet do –9oC przy silnym nasłonecznieniu w ciągu dnia. Dodatkowo warunki sprzyjały chwastom, a na wielu roślinach od jesieni mamy już infekcje grzybowe. Ze względu na silne przymrozki wykonywanie zabiegów herbicydowych i grzybobójczych jest niemożliwe lub bardzo ograniczone. Dotyczy to nie tylko kolekcji, na której wiele widać. Ta niekorzystna sytuacja dotyczy praktycznie wszystkich pól w naszym regionie.

Na koniec dwa słowa o Dniach Pola planowanych na 6–7 czerwca w Grubnie. Na razie nie wiemy jak rozwinie się sytuacja z koronawirusem i jakie będą wtedy ograniczenia w zakresie imprez masowych oraz konferencji i szkoleń. Dlatego zakładamy kolekcję i będziemy ją utrzymywać aż do zbiorów. Oznakowanie poletek ustawimy w połowie maja i będziemy je więcej fotografować i opisywać co na nich się dzieje na naszej stronie internetowej www.kpodr.pl w zakładce Dni Pola Grubno. Kolekcja będzie też cały czas dostępna dla indywidualnych odwiedzin. Zapraszamy do indywidualnych lustracji, zwłaszcza w czerwcu i lipcu. Po wysianiu wszystkich roślin zamieścimy na stronie www także schemat zasiewów i rozkład poletek dla lepszej i szybszej identyfikacji odmian.
 

Marek Radzimierski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego


Fot. Marek Rząsa