XIV Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Już po raz 14. KRUS zaprasza rolników do wzięcia udziału w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, w którym główną wygraną jest ciągnik rolniczy.

20 stycznia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła XIV Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. A regionalnie, na poziomie wojewódzkim również z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz Izbami Rolniczymi. Konkurs ma zadanie prewencyjne i jest jednym z wielu tego typów przedsięwzięć prowadzonych przez Kasę w celu zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić wszystkie gospodarstwa rolne, których właściciel/e lub członkowie rodzin należą do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W trakcie trwania konkursu rolnik ma szansę zaprezentowania swojego gospodarstwa i osiągnięć zawodowych, a poddanie obejścia profesjonalnemu audytowi może znacząco podnieść bezpieczeństwo pracy.

„Zgłoszone do konkursu gospodarstwa oceniane będą przez komisje konkursowe na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i centralnym. W ich skład wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim.

Formularz zgłoszenia do Konkursu należy złożyć w Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS, w terminie do 31 marca 2016 r.

Źródło: KRUS

Pliki do pobrania
Pobierz (Zgloszenie_do__Konkursu_BGR_zal__nr__1.pdf)Zgloszenie_do__Konkursu_BGR_zal__nr__1.pdf [ ] 146 Kb
Pobierz (Regulamin_BGR_2016.pdf)Regulamin_BGR_2016.pdf [ ] 167 Kb