To był dobry rok dla ziemniaka cz. 2 – konferencja i konkurs w Minikowie

Kolekcje odmian roślin uprawnych zakładane dla potrzeb Dni Pola, to dobre miejsca dla weryfikacji i porównania z własnymi polami. To miejsca spotkań rolników ze specjalistami i doradcami, organizowane w celu  zapoznania się z nowymi odmianami roślin, podsumowania, oceny, wyjaśnienia trudnych sytuacji i problemów jakie pojawiają się w konkretnych sezonach wegetacyjnych – każdy rok jest inny!. W takich miejscach odbywają się systematycznie spotkania przy kolekcjach zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków czy ziemniaków. Chociaż w tym roku okazje takich spotkań były przez koronawirusa zdecydowanie ograniczone, to jednak dzięki możliwości odwiedzania poletek indywidualnie lub w małych grupach czy organizowanie szkoleń i spotkań do 150 osób możliwe, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa (dezynfekcje, maseczki, dystans).

     

Na spotkaniach zachowano zasady bezpieczeństwa związane z COVID-19.

 

Dziś prezentujemy kilkanaście zdjęć z konferencji i konkursu jakie odbyły się w Minikowie w dniu 15 września 2020 roku. W tym dniu odbyła się konferencja „Program dla polskiego ziemniaka oraz bioasekuracja i innowacyjne rozwiązania w zakresie agrotechniki, ochrony i przechowalnictwa ziemniaka” a konferencji towarzyszył konkurs „Najsmaczniejsza odmiana ziemniaka”. Tematyka ta była także przedmiotem szkolenia w Grubnie w dniu 4 września 2020 r. Wszystkie te przedsięwzięcia współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

     

W Grubnie szkolenie dofinansowane ze środków UE w ramach SIR przeprowadził dr inż. Jerzy Osowski reprezentujący IHAR Oddział w Boninie, a tematem były „Innowacyjne rozwiązania w zakresie postępu biologicznego i ochrony przed patogenami ziemniaka. Monitorowanie agrofagów ziemniaka – ocena zdrowotna odmian”.

     

W Minikowie konferencję i konkurs dofinansowane ze środków UE w ramach SIR przeprowadził dr Wojciech Nowacki reprezentujący IHAR Oddział w Jadwisinie.

 

Konferencja zorganizowana została dla specjalistów i rolników specjalizujących się w produkcji ziemniaka z naszego regionu i poświęcona była zagadnieniom programu oraz bioasekuracji ziemniaka. Omówiono wybrane zagadnienia agrotechniczne, ochronę przed chorobami ale także innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony, a konkretnie – wdrożenie programu w praktyce.

  

     

Na konferencji dr inż. Wojciech Nowacki, reprezentujący IHAR Oddział w Jadwisinie, przedstawił od strony merytorycznej oba zagadnienie, oraz skutki praktycznych przedsięwzięć w tym zakresie. Reprezentująca WIORIN w Bydgoszczy Aleksandra Wanta przedstawiła temat „Co rolnik powinien wiedzieć w czasie kontroli”. Konferencję poprowadził specjalista KPODR Marek Radzimierski. W dyskusji wzięli udział także dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek profesor UTP w Bydgoszczy oraz przedstawiciel Hodowli Ziemniaka Zamarte Marcin Piekarski. Przedstawili oni innowacyjne rozwiązania w uprawie, przechowalnictwie i wprowadzaniu na rynek polskiej odmiany ziemniaka GARDENA, wysoko odpornej na Phytophthora infestans, zaprezentowali założenia projektu (Współpraca) oraz charakterystykę odmiany. W czasie dyskusji duże zainteresowanie wywołały wśród rolników obowiązki jakie muszą spełnić w ramach programu dla polskiego ziemniaka.

     

Konferencji towarzyszył konkurs „Najsmaczniejsza odmiana ziemniaka”, to kontynuacja konkursów jakie odbywały się w Przysieku podczas festynu „Barwy lata dary jesieni” przez ostatnie 13 lat ( od 2007 roku). W tym 2020 roku ze względu na pandemię impreza została odwołana, ale jeden konkurs po raz 14 udało się przeprowadzić w ograniczonym zakresie podczas tej konferencji, między innymi dzięki środkom SIR. Jak zwykle konkursowi przewodniczył dr inż. Wojciech Nowacki jako ekspert IHAR Oddział Jadwisin, a członkami komisji było również dwoje przedstawicieli KPODR: Natalia Narewska i Marek Radzimierski. W konkursie oceniano 6 odmian ziemniaka: SURMIA, JUREK z HZ Zamarte, MAZUR, STOKROTKA zgłoszone przez PMHZ Strzekęcino oraz MIA NN i WEGA NN zgłoszone przez firmę NORIKA Polska.

     

     

Konsumentami byli wszyscy uczestnicy konferencji, a obsługę przygotowanie ziemniaków i bezpieczną konsumpcję zapewniła Restauracja Regionalna „Gęsia Dolina”. Nagrodami były puchary wręczone na koniec konferencji zwycięzcom. Najlepszą odmianą okazała się SURMIA, drugą lokatę zajęła odmiana WEGA NN, a 3 lokatę odmiana STOKROTKA. Jednak w opinii większości konsumentów wybór najlepszych odmian był bardzo trudny bo stawka była bardzo wyrównana – to z kolei bardzo dobrze świadczy o postępie hodowlanym w zakresie cech konsumenckich nowych odmian ziemniaka.

 

     

Wręczono puchary za najsmaczniejsze odmiany na koniec konferencji.

Zarówno Dr Jerzy Osowski w Grubnie jak i dr inż. Wojciech Nowacki w Minikowie w podsumowaniu podkreślili – 2020 to był dobry rok dla ziemniaka.

 

 

tekst:
Marek Radzimierski
Natalia Narewska

Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Minikowie

 

zdjęcia:
Marzena Zwiewka
Marek Rząsa