Kolejna lustracja w Grubnie 6 maja 2021

W tym roku warunki pogodowe nie sprzyjają pracom w Grubnie. Nadal jest chłodno i przekropnie oraz często występują silne wiatry. Mimo to stan roślin jest stosunkowo dobry, nie stwierdzono wymarznięcia – żadne poletko po zimie nie wymagało likwidacji.  Mimo że już od jesieni była zwiększona presja chorób w zbożach, wczesny zabieg fungicydowy ograniczył rozwój rynchosporiozy w życie, septoriozy i DTR w pszenicy oraz siatkowej plamistości i mącznika w jęczmieniu ozimym. Jednak należy w tym sezonie zwrócić uwagę na opóźnienie rozwoju roślin ozimych oceniane na około 7 dni w porównaniu do roku ubiegłego. Wyraźnie widać to szczególnie w rzepaku, który stosunkowo wolno przyrasta w masie wegetatywnej, choć dość silnie rozwija kwiatostany i za chwilę zacznie kwitnąć. Jak zwykle żyto rozwija się najszybciej i widać, że wychodzi już liść flagowy. Nieco mniej zaawansowane są pszenżyto i jęczmień ozimy oraz pszenica ozima, która jest w fazie między 1. i 2. kolankiem.
 

      

Fot. Tak 6 maja wyglądały poletka zbóż ozimych pszenicy i żyta ozimego w Grubnie.
 

W przypadku zbóż ozimych, jak widać na zdjęciach poniżej, można rozpoznać jakie choroby zagrażają w tym sezonie roślinom zbożowym.
 

       

Fot. Od lewej: rynchosporioza żyta, siatkowa plamistość na jęczmieniu I DTR w pszenicy.
 

W przypadku rzepaku mamy do czynienia ze szkodami wywołanymi przez zwierzynę łowną. Niestety w związku z tym spodziewamy się wydłużenia kwitnienia i w konsekwencji wydłużonego okresu budowania łuszczyn. To opóźni zbiór. Warto jednak poczekać. Jak pokazują nasze doświadczenia z poprzednich lat warto poczekać, ponieważ rzepak ma bardzo silne zdolności regeneracyjne pod warunkiem, że ma pod dostatkiem wody i pokarmu.
 

        
 

Wschody  rośliny jarych są bardzo dobre, bo udało się nam dość wcześnie zasiać jak na warunki tego roku. Dzięki temu mamy bardzo dobre i wyrównane wschody strączkowych i zbóż jarych. Zboża jare zaczynają się już krzewić, kukurydza jeszcze nie wzeszła, ale już w glebie kiełkuje. Grochy, bobiki i łubiny są już na wierzchu, choć niestety łubiny są mocno zgryzane przez sarny i zające.
 

       

Fot. Na zdjęciu owies zaczyna krzewienie, bobik wyrzędował, a kukurydza – choć na wierzchu nie widać – w glebie już wykiełkowała.
 

Na koniec podsumowano zasiewy wiosenne. Obecnie cała kolekcja liczy 277 obiektów. Jest 236 poletek nowych odmian zgłoszonych przez firmy nasienne, w tym 106 roślin ozimych i 130 jarych. Zasiano 43 odmiany pszenicy ozimej, rzepaku ozimego – 29, żyta ozimego – 10, jęczmienia ozimego – 10, pszenżyta – 14, żyta jarego przewódkowego – 3, kukurydzy – 33, ziemniaków – 20, grochu – 8, bobiku – 4, łubinów – 4, wyki, gorczycy, facelia i soi po 1 odmianie. Pozostała część kolekcji to dodatkowe poletka kontrolne oraz inne demonstracje. Są to: siewy przewódkowe żyta jarego, 3 terminy siewu soi, mieszanka poplonowa strączkowo-gorczycowa oraz demonstracja rodów kukurydzy przygotowana przez SGRO-SIEĆ Chełmno.

Informujemy, że od 20 maja kolekcja w Grubnie będzie oznakowana tablicami. Obecnie z lokalizacją poletek oraz z ich wyglądem można zapoznać się korzystając ze strony internetowej www.kpodr.pl, zakładka Krajowe Dni Pola. Należy wybrać hasło Imprezy towarzyszącej, a następnie XXV Kujwsko-Pomorskie Dni Pola. Na interaktywnej mapie dostępne są dane o technologii, firmie wystawiającej, pokazywane są bieżące zdjęcia roślin. Można także zapoznać się z fotorelacjami z lustracji i filmami z zasiewów i lustracji.

Zapraszamy na Krajowe Dni Pola do Minikowa w dniach 19-20 czerwca, a wcześniej do Grubna w dniach 12-13 czerwca na XXV Kujawsko-Pomorskie Dni Pola, gdzie nastąpi inauguracja imprez towarzyszących.

 

Opracowanie i fot.
Marek Radzimierski KPODR O/Przysiek