Komunikat – Płatność dobrostanowa

DO 17 CZERWCA 2021 r. wydłużony został termin składania wniosków o przyznanie płatności, w tym również płatności dobrostanowych

W związku z powyższym INFORMUJEMY

1) Rolnicy realizujący wariant dotyczący wypasu krów mlecznych lub wariant dotyczący owiec powinni złożyć wniosek  w terminie, który nie utrudni im realizacji wymogu zapewnienia co najmniej 120 DNI WYPASU (lub dostępu do wybiegu).

Np. Jeśli rolnik złoży wniosek po 10 czerwca to okres, w którym realizuje ten wypas jest liczony od dnia złożenia wniosku!!! 17 czerwca jest ostatnim terminem, który umożliwi zrealizować wariant.

2) Od 2021 r., plany sporządzane na potrzeby zobowiązań realizowanych po raz pierwszy w ramach danego wariantu, muszą być sporządzone W ROKU SKŁADANIA WNIOSKÓW.

Plan poprawy dobrostanu zwierząt sporządzony w roku poprzednim nie będzie uznawany.

3) Rolnik, który dostał decyzję odmowną (za plan sporządzony w ubiegłym roku i realizowany do 14 marca 2021) nie może w tym toku złożyć w ARiMR oświadczenia o braku zmian, w planie poprawy dobrostanu zwierząt. Takie oświadczenie składają tylko rolnicy, którzy dostali decyzję pozytywną i dalej chcą realizować plan poprawy dobrostanu, a w ich gospodarstwach nie ma żadnych zmian (nie zwiększono powierzchni, na których utrzymywane są zwierzęta i nie przekraczają liczby zwierząt).

Rolnicy, którzy dostali decyzje odmowne (nawet jeśli ich plan został sporządzony prawidłowo, a niezgodności i odmowa wynikały np. z przekroczenia maksymalnej liczby zwierząt, które mogli utrzymywać w gospodarstwie lub niedopełnienia wymaganych przez ARiMR formalności) muszą sporządzić nowy plan (tegoroczne daty sporządzenia planu) i w tym roku złożyć go w ARiMR. Inaczej mówiąc jeśli plan jest aktualny – nie zmieniły się powierzchnie na których utrzymywane są zwierzęta i określona w planie maksymalna liczba zwierząt, którą rolnik może utrzymywać jest dla rolnika wystarczająca – w planie nie trzeba sporządzać nowych szkiców i poprawiać treści planu, a wystarczy tylko poprawić daty sporządzenia planu oraz stan stada na dzień sporządzania planu i ponownie złożyć do ARiMR.

Zwrot kosztów transakcyjnych jest przyznawany rolnikom, tylko jeśli decyzja o przyznaniu płatności dobrostanowej jest pozytywna.