Konferencja „Wymagania integrowanej ochrony roślin w odniesieniu do upraw zbóż i rzepaku”

3 lipca w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się konferencja
 
„WYMAGANIA INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN  W ODNIESIENIU DO UPRAW ZBÓŻ I RZEPAKU”

Wykładowcami byli pracownicy: Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie, Katedry Agronomii Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Zakładu Herbologii i Techniki Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Zakładu Mikologii Instytutu Ochrony Roślin – PIB oraz Centrum Badań Rejestracyjnych Agrochemikaliów Instytutu Ochrony Roślin – PIB.

W swoich wystąpieniach poruszali tematy: wyniki badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) zbóż i rzepaku w województwie kujawsko-pomorskim, znaczenie zabiegów agrotechnicznych, płodozmianu, międzyplonów oraz terminu siewu w integrowanej ochronie zbóż i rzepaku oraz ważne gospodarczo gatunki chwastów, chorób oraz szkodników w tych uprawach. Omówiono podejmowane działania w minimalizujące zagrożenia związane ze stosowaniem środków ochrony roślin. Konferencja zakończyła się na poletkach firmy „Rolnas” Sp. z o.o. , gdzie pod okiem fachowców doskonalono rozpoznawanie chwastów oraz chorób szkodników w uprawach rolnych.

Małgorzata Kołacz
KPODR w Minikiowie