Podpisanie umów na realizację projektów w ramach Planu KSOW na lata 2014-20

9 maja 2018 r. w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego nastąpiło podpisanie umów na realizację projektów w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W imieniu Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, umowy podpisał pan dyrektor Ryszard Kamiński.

Tytuły projektów:

– Wyjazd studyjny „Od pola do stołu” – promocja dobrych praktyk rolniczych w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym

– Jak skutecznie chronić rodziny pszczele przed chorobami i zatruciem pestycydami

– Wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu uprawy roślin i mechanizacji rolnictwa pomiędzy polskimi a niemieckimi producentami rolnymi – wyjazd studyjny

 

zdjęcia: Szymon Zdziebło/tarantoga.pl