Wspieranie procesu partnerstw na rzecz innowacji w serowarstwie – II ETAP

ETAP II 30 maja i 6 czerwca – Projekt „Wspieranie procesu tworzenia partnerstw na rzecz innowacji w serowarstwie” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy wszystkich uczestników pierwszego etapu projektu do wzięcia udziału w warsztatach pn. „Tworzymy grupę operacyjną”. Prowadzącym będzie pan mgr inż. Zenon Lewandowski. Swój udział zapowiedzieli przedstawiciele UTP pani dr inż. Grażyna Gozdecka, Kierownik Zakładu Technologii Przemysłu Spożywczego, mgr inż. Joanna Szulc spec. od prawa żywnościowego i znakowania,  dr inż. Ewa Peter, dr hab. inż. Mariusz Bogucki adiunkt z Zakładu Hodowli Bydła.

Podczas warsztatów zostaną wypracowane cele i potencjalne pola współpracy uczestników oraz formy tej współpracy w przyszłości oraz powołana zostanie grupa inicjatywna, która będzie tworzyć grupę operacyjną na rzecz innowacji.

Dzień I

30 majasala konferencyjna nr 4 (budynek główny KPODR w Minikowie)

9:00-14:00

Ramowy program spotkania:

1. Czym jest działanie „Współpraca”, cele i zasady funkcjonowania Sieci na rzecz Innowacji
w Rolnictwie.

2. Innowacje w zakresie marketingu produktów rolno-spożywczych, zasady RHD, krótkie łańcuchy dostaw, partnerstwa podmiotów rynkowych.

3. Wypracowanie zasad i określenie pól praktycznej współpracy rynkowej – rolników, przetwórców i instytucji doradczych, uczelni.

Dzień II

6 czerwcamała sala konferencyjna w hotelu Gęsia Dolina

9:00-14:00

Ramowy program spotkania:

1. Wymogi formalne działania „Współpraca”, potrzeby grupy wdrażającej innowacje, wybór formy prawnej i organizacyjnej, kryteria wyboru.

2. Wypracowanie wstępnej koncepcji funkcjonowania grupy operacyjnej utworzonej spośród uczestników (cel, domena działania, zasady współpracy i kryteria członkostwa, podejmowanie decyzji, odpowiedzialność, podział ryzyka i korzyści).

3. Zawiązanie grupy inicjatywnej, która będzie tworzyć grupę operacyjną na rzecz innowacji w ramach działania „Współpraca”, plan dalszych działań.

 

Karta zgłoszeniowa – do pobrania

 

Osoba odpowiedzialna:

Beata Chełminiak – tel. 723 692 545 lub 52/386 72 13, e-mail: beata.chelminiak@kpodr.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi