Wyjazd studyjny do Niemiec – wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu uprawy roślin i mechanizacji rolnictwa

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizuje wyjazd studyjny do Niemiec pt. "Wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu uprawy roślin i mechanizacji rolnictwa pomiędzy polskimi a niemieckimi producentami rolnymi – wyjazd studyjny", który odbędzie się w dniach od 12 do 14 czerwca 2018 roku. Wyjazd ten jest skierowany dla rolników, doradców oraz nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zajmują się produkcją roślinną.

Głównym celem wyjazdu jest wizyta na Dniach Pola DLG-Feldtage 2018, które odbędą się pod hasłem "Produkcja roślinna 2030", koncentrując się na produktywności, innowacjach i strategiach, a wystawcy zaprezentują swoje pionierskie osiągnięcia w procesach i technologiach. Wyjazd jest organizowany dla 15 rolników z województwa kujawsko-pomorskiego, by zwiększyć ich zainteresowanie użyciem materiału kwalifikowanego do upraw roślinnych, które bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia produkcyjności oraz rozwoju gospodarstw rolnych. Zostaną zapoznani z nowymi sposobami optymalizacji ich upraw poprzez zaprezentowane podczas Dni Pola nowe odmiany roślin, nawozy i pestycydy.

Celem operacji będzie wzięcie udziału w różnych demonstracjach maszyn, w tym specjalnym pokazie "Efektywne stosowanie gnojowicy i fermentatu", a także zapoznanie się z międzynarodowymi testami porównującymi uprawy pszenicy ozimej i pszenicy ekologicznej. Pozwoli to wymianę wiedzy i doświadczenia wśród producentów rolnych z różnych krajów.

Kolejnym ważnym celem operacji będzie zwiedzenie przez 27 uczestników operacji z województwa kujawsko-pomorskiego dwóch niemieckich gospodarstw zajmujących się produkcja roślinną. Podczas tych dwóch wizyt 15 rolników, 10 doradców rolnych oraz 2 nauczycieli będą mieli okazję nawiązać kontakt z rolnikami niemieckimi zajmującymi się tak jak oni produkcją roślinną. Dzięki obecności tłumacza języka niemieckiego, bariera językowa nie będzie stanowiła większego problemu. Będzie to doskonały czas na wymianę doświadczeń polsko-niemieckich w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz możliwość nawiązania współpracy.

Ostatnim istotnym celem operacji będzie wizyta w fabryce maszyn rolniczych Horsch w Ronneburgu-lider innowacji, który jako pierwszy połączył uprawę pasową z siewem. Firma jest od wielu lat doceniania przez rząd bawarski jako najprężniej rozwijające się przedsiębiorstwo Bawarii. 27 Osób z województwa kujawsko-pomorskiego zwiedzą Centrum Badań i Rozwoju Horsch, w którym przedstawiciele firmy przybliżą zagadnienia jaki zajmuję się obecnie CBiR.

Poniżej do pobrania – karta zgłoszenia:

karta zgłoszenia

Zgłoszenia do 25 maja 2018 należy przesłać na adres mailowy lub pocztowy: KPODR Oddział w Zarzeczewie, ul. Nizinna 9, 87-801 Włocławek 3.

Osoba odpowiedzialna za organizacje i zapisy: Agnieszka Szczepańska nr tel. 785 429 604,  54 255 06 35 lub e-mail: agnieszka.szczepanska@kpodr.pl