SIR

Program Konopny – Relacja ze spotkania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

17.12.2019 r. w Minikowie odbyło się spotkanie informacyjne na temat Programu Konopnego, które Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego współorganizował z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Uczestnikami byli rolnicy, uczniowie szkół rolniczych, doradcy, przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego jak również województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, co świadczy o dużym zainteresowaniu tematem uprawy konopi.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich na spotkaniu reprezentowali Pan Krzysztof Rybak oraz Pan Grzegorz Oleszak, współtwórca odmiany konopi Henola. Zagadnienia dotyczące Programu Konopnego, założenia kontraktacji, kwestie aspektów prawnych i administracyjnych uprawy konopi, oraz trudności jakie mogą wystąpić w trakcie uprawy omówił Pan Krzysztof Rybak. Warunki uprawy konopi siewnych na cele nasienne, wymagania dotyczące przygotowania pola, siewu i pielęgnacji wyjaśnił Pan Grzegorz Oleszak. Zostały omówione również zalety i wady różnych metod zbioru konopi. Po wykładach odbyła się żywa dyskusja oraz wymiana doświadczeń związanych z uprawą konopi.

Uczestnikom zaprezentowano również zasady tworzenia Grup Operacyjnych Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji (EPI) w ramach działania Współpraca oraz zasady działania Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie (SIR). Przedstawiono również pomysł utworzenia Grupy Operacyjnej której zadaniem byłoby opracowanie i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w uprawie konopi.

 

opracował: Josip Zubac
fot. Jarosław Domiński

JARMARK BOŻONARODZENIOWY NA OSIEDLU BARTODZIEJE W BYDGOSZCZY

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

14 grudnia w ramach Grupy Operacyjnej Wiejska e-skrzynka  zorganizowany został Jarmark Bożonarodzeniowy na Osiedlu Bartodzieje w Bydgoszczy. Impreza okazała się wielkim sukcesem. Towary naszych współpracowników cieszą się wielkim popytem.

 

PROGRAM AZOTANOWY W POLSCE – NOWE OBOWIĄZKI DLA ROLNIKÓW Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – relacja

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

    Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował dwie konferencje pt. „Program azotanowy w Polsce-nowe obowiązki dla rolników z województwa kujawsko-pomorskiego”, które odbyły się: 17 października w Hotelu Podgrodzie w Przydatkach Gołaszewskich, oraz 18 października w Restauracji Modrzewiowa w Starorypinie Rządowym.

Czytaj więcej

Konkurs dla partnerów KSOW

 
 

Ogłoszenie o konkursie nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. i 2021 r.  w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021
Czytaj więcej

Innowacyjny wypas – nowoczesne metody stosowania wypasu bydła zwiększające dochodowość gospodarstw rolnych

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zrealizował operację pn. „Innowacyjny wypas – nowoczesne metody stosowania wypasu bydła zwiększające dochodowość gospodarstw rolnych” w ramach której odbył się wyjazd studyjny do Niemiec i Polski w dniach 24.09.2019 – 25.09.2019 r. Uczestnikami wyjazdu byli rolnicy, doradcy, pracownicy uczelni i jednostek naukowych, przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw, przedstawiciele grupy operacyjnej Zielone Mleko, przedstawiciele jednostek zainteresowanych utworzeniem nowej grupy operacyjnej mającej na celu wdrożenie wypasu.

 

Czytaj więcej

Śladami innowacji w rolnictwie północnych Włoch


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie w dniach 7-11 października br. zrealizowało operację pn. „Śladami innowacji w rolnictwie północnych Włoch”, w ramach której odbył się wyjazd studyjny do Włoch. Uczestnikami zostali pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego z całej Polski, wykonujący zadania na rzecz SIR oraz osoby pracujące z Grupami Operacyjnymi, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem operacji było zapoznanie uczestników z innowacjami wdrażanymi w rolnictwie na terenie północnych Włoch poprzez działające tam Grupy Operacyjne EPI oraz przedstawienie włoskiego systemu wspierania innowacji w rolnictwie w ramach EPI-AGRI. Podczas pięciu dni uczestnicy wyjazdu mogli poznać historię i specyfikę regionu Veneto, system działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie oraz włoskich Grup Operacyjnych EPI. Program wyjazdu był bardzo różnorodny i interesujący.

 

Czytaj więcej

Wyjazd studyjny „Dobre przykłady współpracy wytwórców lokalnej żywności na przykładzie doświadczeń zagranicznych i polskich”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operację w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Plan operacyjny na lata 2018-2019

 

Dobre przykłady współpracy wytwórców lokalnej żywności
na przykładzie doświadczeń zagranicznych i polskich

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zrealizował operację pn. „Dobre przykłady współpracy wytwórców lokalnej żywności na przykładzie doświadczeń zagranicznych i polskich”, w ramach której odbył się wyjazd studyjny do Niemiec, Austrii, Czech i Polski w dniach 29.09.2019–05.10.2019. Uczestnikami wyjazdu byli rolnicy/mieszkańcy obszarów wiejskich: przedstawiciele lokalnych producentów rolnych działający na rynku (w ramach RHD, dostaw bezpośrednich, sprzedaży bezpośredniej, MLO) oraz rolnicy zamierzających podjąć ww. działalność. Ponadto w wyjeździe brali udział przedstawiciele uczelni wyższej z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz doradcy rolni, wszyscy zaangażowani w tematykę rozwoju obszarów wiejskich, przetwórstwa i sprzedaży żywności  na poziomie gospodarstwa.

 

Czytaj więcej

Program azotanowy w Polsce-nowe obowiązki dla rolników z województwa kujawsko-pomorskiego – konferencje

 

Dbałość o środowisko naturalne wobec niepokojących oznak zmiany klimatu zaczyna być obowiązującym standardem. Dotyczy to również rolnictwa mającego duży wpływ na stan środowiska. Jednym ze sposobów mogących zapobiec zanieczyszczeniu wód powierzchniowych jest powstrzymanie przedostawania się do nich związków azotu. Dlatego Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizuje dwie konferencje pt. Program azotanowy w Polsce-nowe obowiązki dla rolników z województwa kujawsko-pomorskiego, które odbędą się: 17.10.2019 w Hotelu Podgrodzie, Przydatki Gołaszewskie 3, 87-820 Przydatki Gołaszewskie oraz 18.10.2019 w Restauracja Modrzewiowa, Starorypin Rządowy 26a, 87-500 Starorypin Rządowy.

Czytaj więcej