SIR

PROGRAM AZOTANOWY W POLSCE – NOWE OBOWIĄZKI DLA ROLNIKÓW Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – relacja

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

    Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował dwie konferencje pt. „Program azotanowy w Polsce-nowe obowiązki dla rolników z województwa kujawsko-pomorskiego”, które odbyły się: 17 października w Hotelu Podgrodzie w Przydatkach Gołaszewskich, oraz 18 października w Restauracji Modrzewiowa w Starorypinie Rządowym.

Czytaj więcej

Innowacyjny wypas – nowoczesne metody stosowania wypasu bydła zwiększające dochodowość gospodarstw rolnych

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zrealizował operację pn. „Innowacyjny wypas – nowoczesne metody stosowania wypasu bydła zwiększające dochodowość gospodarstw rolnych” w ramach której odbył się wyjazd studyjny do Niemiec i Polski w dniach 24.09.2019 – 25.09.2019 r. Uczestnikami wyjazdu byli rolnicy, doradcy, pracownicy uczelni i jednostek naukowych, przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw, przedstawiciele grupy operacyjnej Zielone Mleko, przedstawiciele jednostek zainteresowanych utworzeniem nowej grupy operacyjnej mającej na celu wdrożenie wypasu.

 

Czytaj więcej

Śladami innowacji w rolnictwie północnych Włoch


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie w dniach 7-11 października br. zrealizowało operację pn. „Śladami innowacji w rolnictwie północnych Włoch”, w ramach której odbył się wyjazd studyjny do Włoch. Uczestnikami zostali pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego z całej Polski, wykonujący zadania na rzecz SIR oraz osoby pracujące z Grupami Operacyjnymi, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem operacji było zapoznanie uczestników z innowacjami wdrażanymi w rolnictwie na terenie północnych Włoch poprzez działające tam Grupy Operacyjne EPI oraz przedstawienie włoskiego systemu wspierania innowacji w rolnictwie w ramach EPI-AGRI. Podczas pięciu dni uczestnicy wyjazdu mogli poznać historię i specyfikę regionu Veneto, system działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie oraz włoskich Grup Operacyjnych EPI. Program wyjazdu był bardzo różnorodny i interesujący.

 

Czytaj więcej

Wyjazd studyjny „Dobre przykłady współpracy wytwórców lokalnej żywności na przykładzie doświadczeń zagranicznych i polskich”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operację w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Plan operacyjny na lata 2018-2019

 

Dobre przykłady współpracy wytwórców lokalnej żywności
na przykładzie doświadczeń zagranicznych i polskich

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zrealizował operację pn. „Dobre przykłady współpracy wytwórców lokalnej żywności na przykładzie doświadczeń zagranicznych i polskich”, w ramach której odbył się wyjazd studyjny do Niemiec, Austrii, Czech i Polski w dniach 29.09.2019–05.10.2019. Uczestnikami wyjazdu byli rolnicy/mieszkańcy obszarów wiejskich: przedstawiciele lokalnych producentów rolnych działający na rynku (w ramach RHD, dostaw bezpośrednich, sprzedaży bezpośredniej, MLO) oraz rolnicy zamierzających podjąć ww. działalność. Ponadto w wyjeździe brali udział przedstawiciele uczelni wyższej z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz doradcy rolni, wszyscy zaangażowani w tematykę rozwoju obszarów wiejskich, przetwórstwa i sprzedaży żywności  na poziomie gospodarstwa.

 

Czytaj więcej

Program azotanowy w Polsce-nowe obowiązki dla rolników z województwa kujawsko-pomorskiego – konferencje

 

Dbałość o środowisko naturalne wobec niepokojących oznak zmiany klimatu zaczyna być obowiązującym standardem. Dotyczy to również rolnictwa mającego duży wpływ na stan środowiska. Jednym ze sposobów mogących zapobiec zanieczyszczeniu wód powierzchniowych jest powstrzymanie przedostawania się do nich związków azotu. Dlatego Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizuje dwie konferencje pt. Program azotanowy w Polsce-nowe obowiązki dla rolników z województwa kujawsko-pomorskiego, które odbędą się: 17.10.2019 w Hotelu Podgrodzie, Przydatki Gołaszewskie 3, 87-820 Przydatki Gołaszewskie oraz 18.10.2019 w Restauracja Modrzewiowa, Starorypin Rządowy 26a, 87-500 Starorypin Rządowy.

Czytaj więcej

Wyjazd studyjny „Innowacyjny wypas – nowoczesne metody stosowania wypasu bydła zwiększające dochodowość gospodarstw rolnych” Niemcy, Polska 24-25.09.2019r.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie realizuje operację pn. „Innowacyjny wypas – nowoczesne metody stosowania wypasu bydła zwiększające dochodowość gospodarstw rolnych” w ramach której odbędzie się wyjazd studyjny do Niemiec i Polski w dniach 24.09.2019 – 25.09.2019,  na który zapraszamy rolników, doradców, pracowników  uczelni i jednostek naukowych, przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorstw, przedstawicieli grupy operacyjnej Zielone Mleko, przedstawicieli jednostek zainteresowanych utworzeniem nowej grupy operacyjnej mającej na celu wdrożenie wypasu.

Czytaj więcej

Przyznanie pomocy technicznej na realizację operacji przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Na podstawie § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz dokonanej oceny wniosku o udzielenie pomocy technicznej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przyznano dofinansowanie na przeprowadzenie operacji „Koszty związane z funkcjonowaniem SIR oraz koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania dot. PROW w zakresie SIR Upowszechnianie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich poprzez organizację konferencji, szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych, materiałów informacyjno-promocyjnych oraz zatrudnianie pracowników w celu koordynacji funkcjonowania SIR w okresie 2017-2018 w województwie kujawsko-pomorskim.” w ramach schematu: II. Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promujących PROW 2014-2020. Umowa na dofinansowanie z 17 lipca 2019 r. nr 106/19.

Czytaj więcej