SIR

Program azotanowy, nowe wyzwania dla rolników z województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące ochrony wód – wyjazd studyjny do Holandii

 

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizuje wyjazd studyjny do Holandii pt. „Program azotanowy, nowe wyzwania dla rolników z województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące ochrony wód – wyjazd studyjny do Holandii”, który odbędzie się w dniach od 26 do 28 czerwca 2019 roku. Wyjazd ten jest skierowany dla rolników, doradców oraz przedstawicieli instytucji i organizacji wspierającej rozwój rolnictwa z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zajmują się produkcją roślinną oraz zwierzęcą.

Czytaj więcej

„Współpraca” z udziałem KPODR

 

GRUPY OPERACYJNE W KUJAWSKO-POMORSKIM

W centrali ARiMR zostało złożonych 89 wniosków do działania „Współpraca”, w ramach którego można uzyskać wsparcie finansowe dotyczące tworzenia i funkcjonowania Grup Operacyjnych Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji (EPI). W 10 z tych projektów uczestniczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Czytaj więcej

Innowacyjna produkcja mleka

W 2018 roku realizowano projekt „Wymogi środowiskowe a dochodowość gospodarstw mlecznych” w ramach partnerstwa w Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, współfinansowany ze środków PROW 2014-2020. Czytaj więcej

Współpraca i innowacja drogą do sukcesu w farmerskiej produkcji sera

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na konferencję pn. „Współpraca i innowacja drogą do sukcesu w farmerskiej produkcji sera”która odbędzie się 16 października 2018 r., w godzinach od 9:00-15:30 w sali konferencyjnej KPODR przy hotelu Gęsia Dolina w Minikowie. Jest to konferencja podsumowująca dotychczasowe działania realizowane w ramach projektu „Wspieranie procesu tworzenia partnerstw na rzecz innowacji w serowarstwie”.

Czytaj więcej

Poprawa opłacalności produkcji żywca wołowego

W ramach projektu pt. "Poprawa opłacalności produkcji żywca wołowego” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie dniach 5-6 lipca br. odbyły się konferencja oraz warsztaty "Tworzenie grupy operacyjnej" w miejscowości Wąpielsk w gospodarstwie pana Grzegorza Gawrońskiego – hodowcy bydła rasy Hereford. Czytaj więcej

Przyznanie pomocy technicznej na realizację operacji przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Na podstawie § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz  dokonanej oceny wniosku o udzielenie pomocy technicznej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przyznano dofinansowanie na przeprowadzenie operacji „Realizacja zadań Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego” w ramach schematu: II. Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promujących PROW 2014-2020.  Umowa na dofinansowanie z 15 czerwca 2018 r. nr 129/18.

Czytaj więcej