SIR

Wyjazd studyjny „Innowacyjny wypas – nowoczesne metody stosowania wypasu bydła zwiększające dochodowość gospodarstw rolnych” Niemcy, Polska 24-25.09.2019r.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie realizuje operację pn. „Innowacyjny wypas – nowoczesne metody stosowania wypasu bydła zwiększające dochodowość gospodarstw rolnych” w ramach której odbędzie się wyjazd studyjny do Niemiec i Polski w dniach 24.09.2019 – 25.09.2019,  na który zapraszamy rolników, doradców, pracowników  uczelni i jednostek naukowych, przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorstw, przedstawicieli grupy operacyjnej Zielone Mleko, przedstawicieli jednostek zainteresowanych utworzeniem nowej grupy operacyjnej mającej na celu wdrożenie wypasu.

Czytaj więcej

Przyznanie pomocy technicznej na realizację operacji przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Na podstawie § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz dokonanej oceny wniosku o udzielenie pomocy technicznej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przyznano dofinansowanie na przeprowadzenie operacji „Koszty związane z funkcjonowaniem SIR oraz koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania dot. PROW w zakresie SIR Upowszechnianie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich poprzez organizację konferencji, szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych, materiałów informacyjno-promocyjnych oraz zatrudnianie pracowników w celu koordynacji funkcjonowania SIR w okresie 2017-2018 w województwie kujawsko-pomorskim.” w ramach schematu: II. Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promujących PROW 2014-2020. Umowa na dofinansowanie z 17 lipca 2019 r. nr 106/19.

Czytaj więcej

Program azotanowy, nowe wyzwania dla rolników z województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące ochrony wód – wyjazd studyjny do Holandii

 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizuje wyjazd studyjny do Holandii pt. „Program azotanowy, nowe wyzwania dla rolników z województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące ochrony wód – wyjazd studyjny do Holandii”, który odbędzie się w dniach od 26 do 28 czerwca 2019 roku. Wyjazd ten jest skierowany dla rolników, doradców oraz przedstawicieli instytucji i organizacji wspierającej rozwój rolnictwa z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zajmują się produkcją roślinną oraz zwierzęcą.

Czytaj więcej

Konferencja „Innowacje w uprawie rzepaku”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja zorganizowana przez Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

 

Konferencja pod nazwą Innowacje w uprawie rzepaku

Podczas Międzynarodowego Dnia Rzepaku „Eurorzepak 2019” w Minikowie 23.05.20119 r. odbyła się konferencja „Innowacje w uprawie rzepaku”.

Udział wzięli rolnicy, przedsiębiorcy i doradcy rolni z województwa kujawsko-pomorskiego oraz przedstawiciele nauki. W wydarzeniu brał również udział pan Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W debacie która jest częścią tej konferencji udział wzięli dodatkowo przedstawiciele europejskich związków producentów roślin oleistych (EOA) oraz rolników i ekspertów ds. uprawy rzepaku.

Poruszane problemy związane były z innowacjami w uprawie rzepaku, produkcją biopaliw oraz nawożeniem rzepaku w skrajnych warunkach atmosferycznych. Przeprowadzono również prezentacje polowe odmian rzepaku oraz systemów ochrony rzepaku.

 

Czytaj więcej

„Współpraca” z udziałem KPODR

GRUPY OPERACYJNE W KUJAWSKO-POMORSKIM

W centrali ARiMR zostało złożonych 89 wniosków do działania „Współpraca”, w ramach którego można uzyskać wsparcie finansowe dotyczące tworzenia i funkcjonowania Grup Operacyjnych Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji (EPI). W 10 z tych projektów uczestniczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Czytaj więcej

Innowacyjna produkcja mleka

W 2018 roku realizowano projekt „Wymogi środowiskowe a dochodowość gospodarstw mlecznych” w ramach partnerstwa w Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, współfinansowany ze środków PROW 2014-2020. Czytaj więcej

Współpraca i innowacja drogą do sukcesu w farmerskiej produkcji sera

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na konferencję pn. „Współpraca i innowacja drogą do sukcesu w farmerskiej produkcji sera”która odbędzie się 16 października 2018 r., w godzinach od 9:00-15:30 w sali konferencyjnej KPODR przy hotelu Gęsia Dolina w Minikowie. Jest to konferencja podsumowująca dotychczasowe działania realizowane w ramach projektu „Wspieranie procesu tworzenia partnerstw na rzecz innowacji w serowarstwie”.

Czytaj więcej