SIR

Przyznanie pomocy technicznej na realizację operacji przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Na podstawie § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz dokonanej oceny wniosku o udzielenie pomocy technicznej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przyznano dofinansowanie na przeprowadzenie operacji „Upowszechnianie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich poprzez organizację konferencji, szkoleń, wyjazdów studyjnych, materiałów informacyjno-promocyjnych oraz zatrudnianie pracowników w celu koordynacji funkcjonowania SIR w okresie 2015-2017 w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach schematu: II. Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promujących PROW 2014-2020. Umowa na dofinansowanie z 23 kwietnia 2018 r. nr 095/18. Czytaj więcej

Lista operacji ocenionych w ramach konkursu dla Partnerów KSOW nr 2/2018

Komisja oceniająca powołana Zarządzeniem Nr 6/2018 Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z dnia 06.03.2018 roku, w dniu 18 kwietnia zakończyła pracę nad oceną wniosków na realizację operacji składanych przez Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla konkursu nr 2/2018 ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2018 r.  Czytaj więcej

Innowacyjne województwo kujawsko-pomorskie

Komisja Europejska akceptując Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata 2014–2020 potwierdziła potrzebę promocji innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku minęło 14 lat, obecnie przed krajami Wspólnoty stoją nowe wyzwania determinujące dalszy rozwój i inwestycje w innowacje. W Polsce brakowało sieci powiązań między strukturami doradczymi mogącymi w sposób bezpośredni promować postęp i kreatywność wśród rolników, przedsiębiorców, naukowców, doradców oraz innych organizacji z branży rolno-spożywczej. W tym celu Rząd RP powołał do życia Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), działającą w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).

Czytaj więcej

Ziemniaki przemysłowe – konferencja w Goryszewie

W dniu 15 lutego 2018 roku w Goryszewie odbyła się bardzo ważna konferencja dla rolników producentów ziemniaka przemysłowego naszego województwa. Było to wspólne przedsięwzięcie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Stowarzyszenia Producentów Ziemniaka Przemysłowego w Trzemesznie. Czytaj więcej