SIR

Wykorzystanie potencjału nowych odmian roślin uprawnych w rolnictwie zrównoważonym

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizuje wyjazd studyjny pt. "Wykorzystanie potencjału nowych odmian roślin uprawnych w rolnictwie zrównoważonym", który odbędzie się w dniach 22-23.06.2017 r. Jest to propozycja skierowana dla rolników oraz doradców do czołowej polskiej firmy hodowlano-nasiennej Hodowla Roślin Strzelce, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie oraz Zakładu Doświadczalnictwa w Falentach, który podlega Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach k/Warszawy. Czytaj więcej

Wyjazd studyjny dla hodowców bydła mięsnego

This gallery contains 12 photos.

W dniach 22-23 maja 2017 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował wyjazd studyjny dla hodowców bydła mięsnego i doradców rolnych do AGROFIRMY – Witkowo Pierwsze. Wyjazd studyjny pt. „Innowacyjne rozwiązania w organizacji chowu i przetwórstwie bydła mięsnego” realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).  Czytaj więcej

Lista ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017

Poniżej znajduje się lista ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (w zakresie dotyczącym SIR –  tj. zgłoszonych do działania 5) dla Konkursu nr 1/2017 ogłoszonego w dniu 26 stycznia 2017 r.  Czytaj więcej

Warsztaty dla pszczelarzy

21 maja w pasiece hodowlanej w Zarzeczewie w Oddziale KPODR Minikowo odbyły się warsztaty na temat „Innowacyjne wykorzystanie kwiatowego pyłku pszczelego w wiosennej stymulacji rodzin pszczelich”. Uczestnikami byli zainteresowani rolnicy i pszczelarze, którzy mieli możliwość zapoznania się z metodami poławiania, oczyszczania i suszenia kwiatowego pyłku pszczelego.   Czytaj więcej

Konkurs 1/17 dla partnerów KSOW – ważne

Na podstawie:
1)  art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349, z późn. zm.) 
oraz 
2)  § 18 ust. 2–4 i § 23 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ogłasza konkurs nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016–2017.

Czytaj więcej