Droga rozwoju dla innowacyjnych rolników – warsztaty

Informacja o operacji

Tytuł operacji: Droga rozwoju dla innowacyjnych rolników i przedsiębiorców. Warsztaty informacyjno-motywacyjne

 

Terminy: 6-7 marca br. 9-10 marca br.

 Miejsce: Włocławek

 

Program

Dzień I

10.00 – 10.30 – Wprowadzenie w tematykę i metodykę warsztatów.

10.30 – 12.00 – Czym jest SIR?

12.00 – 12.15 – przerwa kawowa

12.15 – 13.45 – Cel działalność człowieka.

13.45 – 14.30 – obiad

14.30 – 16.00 – Istota zmiany.

16.00 – 16.15 – przerwa kawowa

16.15 – 17.45 – Innowacja jako podstawa zmian.

17.45 – 18.00 – przerwa kawowa

18.00 – 18.45 – Jak motywować ludzi do współpracy? Narzędzia dla liderów celem wsparcia zarządzania procesem grupowym. Cz. I

19.00 – kolacja

 

Dzień II

7.30 – 8.00 – śniadanie

8.00 – 9.30 – „Współpraca” – cele działania i warunki uzyskania wsparcia.

9.30 – 9.45 – przerwa kawowa

9.45 – 10.30 – Formy prawne współpracy w ramach działania „Współpraca”.

10.30 – 12.00 – Jak motywować ludzi do współpracy? Narzędzia dla liderów celem wsparcia zarządzania procesem grupowym. Cz. II

12.00 – 12.15 – przerwa kawowa

12.15 – 13.45 – Przykłady procedur dla skutecznego funkcjonowania grup operacyjnych.

13.45 – 14.15 – Podsumowanie. Ewaluacja szkolenia.

14.15 – obiad

 

Nabór zamknięty!

Osobą do kontaktu i odpowiedzialną za operację jest Marek Nowacki, e-mail: marek.nowacki@kpodr.pl, tel. 693 301 412.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi