Warsztaty dla pszczelarzy

21 maja w pasiece hodowlanej w Zarzeczewie w Oddziale KPODR Minikowo odbyły się warsztaty na temat „Innowacyjne wykorzystanie kwiatowego pyłku pszczelego w wiosennej stymulacji rodzin pszczelich”. Uczestnikami byli zainteresowani rolnicy i pszczelarze, którzy mieli możliwość zapoznania się z metodami poławiania, oczyszczania i suszenia kwiatowego pyłku pszczelego.  

W warszatach wzięło udział 54 uczestników. Warszaty realizowane były w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”