Wykorzystanie potencjału nowych odmian roślin uprawnych w rolnictwie zrównoważonym

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizuje wyjazd studyjny pt. "Wykorzystanie potencjału nowych odmian roślin uprawnych w rolnictwie zrównoważonym", który odbędzie się w dniach 22-23.06.2017 r. Jest to propozycja skierowana dla rolników oraz doradców do czołowej polskiej firmy hodowlano-nasiennej Hodowla Roślin Strzelce, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie oraz Zakładu Doświadczalnictwa w Falentach, który podlega Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach k/Warszawy.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR jest renomowaną ponad 15-letnią firmą specjalizującą się w hodowli oraz nasiennictwie roślin rolniczych. Obecnie realizowane jest tam 11 programów hodowlanych, które w całości zostaną zaprezentowane podczas pobytu uczestników. Wizyta odbędzie się w trakcie organizowanych przez ww. firmę „Dni Pola”. Pozwoli to rolnikom oraz doradcą na bezpośredni kontakt z hodowcami oraz przedstawicielami firm chemicznych i nawozowych związanych z uprawa roślin. Podczas całego pobytu na terenie firmy, uczestnikom wyjazdu będzie towarzyszyć przedstawiciel Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, który przedstawi bliżej prezentowane odmiany na poletkach demonstracyjnych. Zostanie przeprowadzony także wykład nt. hodowli i nasiennictwa w praktyce.

Ponadto tego samego dnia uczestnicy odwiedzą Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, który zajmuję się m.in. gromadzeniem informacji dotyczących efektów prac hodowlanych i możliwości ich praktycznego wykorzystania w warunkach zrównoważonego rolnictwa. Podczas tej wizyty uczestnicy zapoznają się nowymi odmianami roślin zbóż i rzepaku oraz zwiedzą poletka doświadczalne. Przedstawione zostaną również prezentacje na temat odmian zbóż jakościowych oraz nowoczesnych technologii w uprawie.

Ważnym punktem wyjazdu będzie wizyta w Zakładzie Doświadczalnictwa w Falentach, który podlega pod Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach k/Warszawy. Przedmiotem działalności Zakładu jest prowadzenie upraw rolnych połączonych z hodowlą zwierząt na obszarze ok. 350 ha. Całość gospodarstwa stanowi poligon doświadczalny do badań naukowych prowadzonych przez Instytut w programie: "Zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów naturalnych w warunkach funkcjonowania programów wspierających rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich". Podczas tego pobytu omówione zostaną ważne aspekty rolnictwa zrównoważonego oraz rola roślin bobowatych w uprawach roślinnych.

Wyjazd studyjny jest realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Zgłoszenia do 20 czerwca: Agnieszka Szczepańska nr tel. 54 255 06 35 lub e-mail: agnieszka.szczepanska@kpodr.pl

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi