Kontakt z sekretariatem SIR

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w województwie kujawsko-pomorskim:

– Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Tel. 52 386 72 14; e-mail; sekretariat@kpodr.pl

– Aleksander Bomberski – broker innowacji – Tel. 52 386 72 39; e-mail:  aleksander.bomberski@kpodr.pl

– Zygmunt Grudny – koordynator SIR – Tel. 54 255 06 31; e-mail: zygmunt.grudny@kpodr.pl