XII Forum Energetyki Odnawialnej – relacja

O energii odnawialnej w Przysieku

Kolejne, już XII Forum Energetyki Odnawialnej w Przysieku przeszło do historii. Tym razem odbyło się ono 24 listopada br., a miejscem spotkania jak zwykle był przysiecki oddział Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Uczestnikami konferencji byli samorządowcy, rolnicy, uczniowie ze szkoły ochrony środowiska oraz inni zainteresowani tą tematyką.

Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce jest niestety spowolniony, i to przede wszystkim poprzez nasze prawodawstwo, potrzeba więc pozytywnych przykładów rozwoju tej branży. Szczególnym i godnym naśladowania przykładem gospodarki energetycznej jest sąsiadująca z naszym województwem gmina Kisielice. Dlatego zaprosiłam na Forum byłego burmistrza Kisielic Tomasza Koprowiaka, by podzielił się z nami swoimi doświadczeniami.

Pan Koprowiak mówił przede wszystkim o realizacji projektu „Samowystarczalność energetyczna gminy Kisielice”, który dotyczył realizacji przez małą gminę wiejską zadań mających na celu zwiększenie niezależności energetycznej i wykorzystania lokalnego potencjału oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez uzyskanie akceptacji społecznej dla budowy w niezamieszkanych obszarach rolniczych farm wiatrowych. W efekcie powstało 56 lokalizacji turbin wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 107,7 MW. Uzyskane z tego przychody podatkowe przeznaczono na realizację inwestycji mających na celu wykorzystanie lokalnego potencjału energetycznego na potrzeby mieszkańców. Dzięki tym przychodom, innym projektom i środkom własnym w ostatecznym rozrachunku powstała ciepłownia miejska zasilana biomasą, rozbudowano sieć ciepłowniczą, wybudowano elektrociepłownię biogazową i w jej sąsiedztwie postawiono instalację fotowoltaiczną o mocy 99,84 kW.

W 2014 roku gmina Kisielice została zwycięzcą prestiżowego corocznego konkursu Unii Europejskiej w kategorii MenagEnergy Award (Zarządzanie Energią) w ramach „Tygodnia Zrównoważonej Energii”. Kisielice otrzymały nagrodę za projekt „Kisielice – gmina samowystarczalna energetycznie”, w którym opisano dotychczasowe osiągnięcia gminy w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń, dążenia do uniezależnienia się energetycznego oraz lokalny rozwój gospodarczy w oparciu o inwestycje w OZE. Oprócz Kisielic w grupie nominowanych w sześciu kategoriach znalazły się projekty z Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii i Szwecji. Wśród nagrodzonych projekt kisielicki był jedynym z Polski.

Poza dobrymi przykładami rozwoju OZE, w gminie omawiane były programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z zakresu ochrony powietrza.

Innym dobrym przykładem, tym razem firmy specjalizującej się w fotowoltaice, jest Foton Technik. Dyrektor ds. rozwoju biznesu Jarosław Wojtowicz poinformował, że Foton Technik należy do niemieckiej Grupy Innogy i posiada w Polsce 50 certyfikowanych ekip montażowych. Na swoim koncie mają dwie instalacje na Podlasiu Solar Park (Jedwabno 0,7 MW i Kolno 1,8 MW). Poza dużymi pobudowali sporo małych instalacji (od 7 do 80 kW) na domach jednorodzinnych, na blokach mieszkalnych, na ziemi, na terenie gminy, w ośrodkach wypoczynkowych czy przy kościele. Innogy jest jednym z 5 Operatorów Sieci Dystrybucji w Polsce, stad pewność szybkiego przyłączenia i dobrego rozliczenia. Natomiast w doborze komponentów i certyfikacji instalatorów spełnia rygorystyczne niemieckie standardy. Wszystkie te atuty powodują, że firma się rozwija i ma coraz więcej klientów.

Na uwagę zasługuje również wystąpienie prawnika – Joanny Kawa z Kancelarii Jakubowski-Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata SK O/Gdańsk, która mówiła o znowelizowanej ustawie OZE. Przedstawiała warunki prawne sprzedaży energii w Polsce na przykładzie prosumenta, spółdzielni energetycznej i klastra. Wydźwięk tej prezentacji niestety nie napawał optymizmem. Pani prawnik na podstawie analizy naszego prawa stwierdziła, że nie ma zielonego światła dla inwestycji OZE.

Odnawialne źródła energii ścisłe powiązane są z budownictwem ekoenergetycznym. Dlatego ostatni wykład forum, który wygłosił Tomasz Mania z UTP w Bydgoszczy, poświęcony był tym zagadnieniom. Wykładowca przedstawił kierunki rozwoju budownictwa w Polsce i Europie, budownictwo zero- i plusenergetyczne (standardy budynków po 2021 roku) oraz wpływ izolacji na efektywność energetyczną budynków. Zastanawiał się również nad tym, czy można tanio budować budynki zeroenergetyczne w Polsce i dlaczego w naszym kraju źle projektujemy i budujemy budynki. W podsumowaniu prelegent stwierdził, że nie ma wsparcia od strony przepisów oraz mechanizmów finansowych dla budownictwa ekoenergetycznego. Powodem takiego stanu jest również niedostateczna wiedza większości architektów i projektantów z zakresu stosowania rozwiązań OZE w budynkach. W związku z tym istnieje potrzeba zmiany systemu kształcenia techników i inżynierów pod kątem rozwiązań proekologicznych budowlano-instalacyjnych.

Konferencji towarzyszyły małe targi OZE, które podczas przerwy kawowej cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników forum.

Maria Sikora
fot. Marek Rząsa