Podsumowanie warsztatów dla innowacyjnych rolników

W dniach 6-7 i 9-10 marca 2017 r. w Hotelu Ratuszowym we Włocławku odbył się drugi etap dwudniowych warsztatów informacyjno-motywacyjnych pt. Droga rozwoju dla innowacyjnych rolników i przedsiębiorców

W warszatach udział wzięło łacznie 51 osób. Byli to przedsiębiorcy, rolnicy, doradcy oraz przedstawiciele uczelni i instytutów rolniczych. 

W ubiegłym roku warszaty odbywały się 4-5 i 6-7 lipca w siedzibie oddziału KPODR w Przysieku. Wzięło w nich udział 50 osób. 

Łącznie w czasie realizacji całej operacji przeszkolono: 14 przedsiębiorców, 45 rolników, 36 doradców, 1 samorządowca i 5 przedstawicieli uczelni i instytutów rolniczych. W sumie 101 osób. 

Z przeprowadzonych podczas warsztatów ankiet wynika, że uczestnicy ocenili je jako przydatne, a część z nich przyznała, że będą miały wpływ na dalsze losy.

Operacja została zakończona przeprowadzono 4 dwudniowe szkolenia warsztatowe. Warsztaty zrealizowano w ramach zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

     

 

Marek Nowacki

KPODR w Minikowie Oddział w Przysieku

Fot. W.Lisiecki

 

Poniżej materiały szkoleniowe z warszatów do pobrania:

1. Prezentacja – Współpraca

2. UMOWA KONSORCJUM

      

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.