SIR

Innowacyjne rozwiązania dla hodowców bydła mlecznego

W ostatnich latach obserwuje się ogromny postęp w unowocześnianiu obór z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych, takich jak automatyzacja doju, zadawania pasz, usuwania nieczystości itp. Są to dla wielu rolników zupełnie nowe rozwiązania, których nie uczyli się w szkole ani w pozaszkolnych programach dokształcania zawodowego. Są to kosztowne inwestycje i przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych rolnik musi posiadać pełną wiedzę na temat takich czy innych rozwiązań.

Czytaj więcej

Szkolenie dla hodowców bydła

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego realizując zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020

Czytaj więcej

Rzepak – nowe metody uprawy

W dniu 24 lutego 2016 r. w siedzibie Oddziału w Przysieku Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się konferencja dotycząca nowych metod uprawy rzepaku.

Na konferencji omawiano m.in. aktualną sytuację na rynku roślin oleistych, technologię ochrony rzepaku, nawożenie azotem, a także dobór odmian.

Czytaj więcej

Zapraszamy na stronę FACEBOOK

Strona Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na Facebooku – zachęcamy do odwiedzenia i polubienia.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie jako koordynator Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich utworzyło stronę Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na portalu Facebook.

Na stronie będą mogli Państwo na bieżąco śledzić kalendarium wydarzeń organizowanych w ramach SIR oraz zapoznać się z nowinkami i ciekawostkami m.in. na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz aktualności związanych z działaniem SIR i Europejskiego Partnerstwa na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa EIP-AGRI.

Zachęcamy do odwiedzenia i polubienia strony: https://www.facebook.com/SiecSIR/

Czym jest SIR?

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty.

Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

Czytaj więcej