Innowacyjne rozwiązania dla hodowców bydła mlecznego

W ostatnich latach obserwuje się ogromny postęp w unowocześnianiu obór z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych, takich jak automatyzacja doju, zadawania pasz, usuwania nieczystości itp. Są to dla wielu rolników zupełnie nowe rozwiązania, których nie uczyli się w szkole ani w pozaszkolnych programach dokształcania zawodowego. Są to kosztowne inwestycje i przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych rolnik musi posiadać pełną wiedzę na temat takich czy innych rozwiązań.

W celu wspierania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) utworzono Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Jednym z celów SIR jest m.in. ułatwienie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie, które to mają zasadnicze znaczenie dla wzrostu produkcji i konkurencyjności gospodarstw. To było właśnie główną przesłanką opracowanego projektu pod nazwą „Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu stadem bydła mlecznego w zautomatyzowanej oborze”. W ramach tej operacji  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z partnerami zorganizował w dniu 23 marca br. konferencję na ten temat, na której zostały przedstawione podstawowe zagadnienia związane z innowacyjnym zarządzaniem stadem krów z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanej techniki udoju i zadawania pasz.

W szczególności omówiono przygotowanie pasz objętościowych, optymalizację żywienia krów, umiejętność wykorzystania danych (faktorów) przekazywanych przez komputer współpracujący z robotem w celu poprawienia wydajności i zdrowotności krów.

Tematami bardzo interesujących wykładów popartych praktyką były:

  1. „Seks a pieniądze – rozród krów ciągle w cenie” – dr Zbigniew Lach, Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny
  2. „Systemy żywienia TMR i PMR – plusy i minusy” – prof. dr hab. Zygmunt Kowalski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  3. „Jak zarządzać żywieniem w zrobotyzowanej oborze – kluczowe czynniki sukcesu” –  Łukasz Zamojdzin, doradca ds. żywienia bydła i robotyzacji, De Heus
  4. „Optymalizacja kosztów produkcji mleka na przykładzie obory” – Arend Jan Hendriks, Gospodarstwo Rolne HENDRIPOL, Kawęcin
  5. „Efektywne żywienie wg koncepcji Lely” – Joanna Aerts, LELY CENTER Bydgoszcz

W konferencji uczestniczyło 106 osób, głównie hodowcy i producenci mleka o stadach powyżej 40 krów, a także organizacje i związki producentów mleka, nauczyciele zawodu i uczniowie szkoły rolniczej, studenci, przedstawiciele nauki i doradcy.

Uczestnicy konferencji otrzymali materiały konferencyjne w formie filmu zapisane na nośniku elektronicznym (pendrive).

Praktyczna część konferencji odbędzie się 2-3 lipca 2016 r. w zautomatyzowanej oborze dla 30-40 krów, podczas Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego i Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH w Minikowie. Będzie to autentyczna obora z krowami, wyposażona w robot udojowy i stół paszowy w celu pokazania bezstresowego zachowania się krów na wolnym wybiegu. Drugim celem demonstracji będzie pokazanie jak należy interpretować dane dostarczane przez komputer do prawidłowego zarządzania stadem z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, np. telefonu komórkowego czy smartfonu.

Jest to wyjątkowo dobra okazja, aby bardzo licznej grupie hodowców i producentów mleka zaprezentować „na żywo” najbardziej zaawansowaną technologią w oborach, która w znacznym stopniu obniża stres krów i poprawia stan ich zdrowia oraz wyniki produkcyjne. Każdego dnia odbędą się po 3 otwarte prezentacje. Zakłada się, że w tych warsztatach weźmie udział około 500 osób. Będzie to unikalne w skali kraju przedsięwzięcie możliwe do realizacji dzięki finansowemu i logistycznemu wsparciu przez firmę współpracująca z KPODR Lely East.

Osoby zainteresowane materiałami z konferencji – wszystkie wykłady – mogą otrzymać je w formie elektronicznej na karcie pamięci USB. tel. kontaktowy: 52 386 72 25.

 

Jerzy Białczyk, KPODR Minikowo

Fot. Jarosław Domiński

image_pdfimage_print