Innowacyjna oferta Instytutu Zootechniki PIB

Mając na uwadze zakres działań w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy zachęca do zapoznania się z ofertą prac badawczych IZ PIB.

Wykaz prac badawczych Instytutu Zootechniki PIB zakończonych w 2014 roku.

 1. „Modyfikacja oceny wartości hodowlanej i użytkowej pod kątem poprawy cech jakości surowców pochodzenia zwierzęcego” Kierownik zadania: dr hab. Mirosław Tyra.
 2. „Określenie markerów genetycznych mających wpływ na poprawę wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich” Kierownik zadania: prof. dr hab. Marian Różycki, dr inż. Magdalena Szyndler-Nędza.
 3. „Opracowanie metod oceny wartości genomicznej zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem technik genetyki molekularnej i genetyki populacji” Kierownik zadania: dr hab. Tomasz Ząbek, prof. IZ PIB.
 4. „Wykorzystanie metod chromonomiki w doskonaleniu zwierząt gospodarskich” Kierownik zadania: prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska.
 5. „Ocena możliwości sterowania parametrami jakościowymi surowców pochodzenia zwierzęcego poprzez czynniki genetyczne” Kierownik zadania: dr hab. Mirosław Tyra.
 6. „Badanie efektywności polimorfizmu i ekspresji wybranych genów warunkujących długowieczność funkcjonalną bydła mlecznego na podstawie wyników produkcyjnych i behawioralnych” Kierownik zadania: dr hab. Piotr Wójcik, prof. IZ PIB.
 7. „Zmiany struktury genetycznej małych populacji zwierząt gospodarskich” Kierownik zadania: dr inż. Magdalena Szyndler-Nędza.
 8. „Identyfikacja zmian na poziomiegenomu w komórkach sarkoidowych koni” Kierownik zadania: prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska.
 9. „Analiza regionów QTLs związanych z ważnymi użytkowo cechami trzody chlewnej” Kierownik zadania: dr inż. Katarzyna Piórkowska.
 10. „Wpływ polimorfizmu i ekspresji genów CAST i CAPN2 na mikrostrukturę mięśni i jakość mięsa kurcząt rzeźnych” Kierownik zadania: dr inż. Joanna Nowak.
 11. „Rozwój metod klonowania somatycznego zwierząt gospodarskich” Kierownik zadania: prof. dr hab. Maria Skrzyszowska.
 12. „Opracowanie warunków hodowli zarodków bydlęcych” Kierownik zadania: dr inż. Jolanta Opiela.
 13. „Nowe metody diagnostyki andrologicznej oraz modyfikacje składu mediów na potrzeby konserwacji nasienia samców zwierząt gospodarskich” Kierownik zadania: dr inż. Michał Bochenek.
 14. „Uwarunkowania pozaustrojowej produkcji zarodków oraz kriokonserwacji oocytów i zarodków świni” Kierownik zadania: prof. dr hab. Barbara Gajda.
 15. „Uzyskiwanie transgenicznych świń jako zwierząt modelowych w badaniach chorób o podłożu zapalnym” Kierownik zadania: dr hab. Jacek Jura, prof. IZ PIB.
 16. „Uzyskanie oraz ocena płodności podwójnie transgenicznych królików z ekspresją genów WAPhGH i WAPFuc” Kierownik zadania: dr hab. Piotr Gogol, prof. IZ PIB.
 17. „Wykorzystanie metod biotechnologii w rozrodzie ptaków” Kierownik zadania: dr inż. Mirosław Lisowski.
 18. „Charakterystyka populacji objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt” Kierownik zadania: prof. dr hab. Jędrzej Krupiński.
 19. „Ocena jakości surowców i produktów pochodzących od przeżuwaczy objętych programem ochrony” Kierownik zadania: dr inż. Jacek Sikora.
 20. „Genetyczno-środowiskowe uwarunkowania efektywności produkcji ras zachowawczych drobiu” Kierownik zadania: prof. dr hab. Józefa Krawczyk.
 21. „Dobrostan i higiena zwierząt” Kierownik zadania: prof. dr hab. Eugeniusz Herbut.
 22. „Ocena jakości surowców pochodzenia zwierzęcego uzyskanych metodami ekologicznymi” Kierownik zadania: dr inż. Ewa Sosnówka-Czajka.
 23. „Odnawialne źródła energii w produkcji zwierzęcej” Kierownik zadania: dr Wojciech Krawczyk.
 24. „Doskonalenie metod produkcji zwierząt zmiennocieplnych o znaczeniu gospodarczym” Kierownik zadania: dr hab. Maciej Ligaszewski, prof. IZ PIB.
 25. „Ekonomiczne uwarunkowania produkcji zwierzęcej – ocena zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych” Kierownik zadania: dr inż. Elżbieta Sowula-Skrzyńska.
 26. „Środowisko jako czynnik warunkujący behawior i produkcyjność zwierząt” Kierownik zadania: prof.dr hab. Eugeniusz Herbut.
 27. „Adaptacja chowu zwierząt do wymogów ochrony środowiska” Kierownik zadania: dr hab. Jacek Walczak.

Do pobrania załacznik pdf pod adresem:

https://www.izoo.krakow.pl/zalaczniki/prace_badawcze/Prace_badawcze_2014.pdf

Broszury upowszechnieniowe i instrukcje wdrożeniowe wydane przez Instytut Zootechniki PIB w 2014 roku.

Broszury:

 1. Dorota Kowalska, Agnieszka Chełmińska: Wpływ dodatku suszonego wywaru kukurydzianego w dawkach żywieniowych na wyniki produkcyjne i jakość mięsa królików (b-1/14), ISBN: 978-83-7607-225-8, 32 ss.
 2. Ewa Gornowicz: Ekologiczny chów drobiu wodnego (b-2/14), ISBN:978-83-7607-241-8, 40 ss.
 3. Barbara Gajda, Izabela Mandryk, Katarzyna Poniedziałek-Kempny, Iwona Rajska: Dojrzewanie in vitro oocytów świni (b-3/14), ISBN: 978-83-7607-260-2, 28 ss.

Instrukcje:

 1. Maciej Ligaszewski, Przemysław Pol, Andrzej Łysak: Zastosowanie preparatów ziołowo-mineralnych w intensywnym chowie fermowym jadalnego ślimaka małego szarego (Helix aspersa aspersa) (i-1/14), ISBN: 978-83-7607-237-1, 28 ss.
 2. Barbara Gajda, Barabara Szczęśniak-Fabiańczyk, Florian Ryszka, Joanna Abramczyk, Zdzisław Smorąg: Zastosowanie preparatu „biolactin-roztwór” w odchowie prosiąt (i-2/14), ISBN; 978-83-7607-233-3, 12 ss.
 3. Monika Trzcińska, Magdalena Bryła, Barbara Gajda: Domaciczna inseminacja loszek przy użyciu kriokonserwowanego nasienia knura (i-3/14), ISBN: 978-83-7607-249-4, 12 ss.
 4. Maciej Ligaszewski, Przemysław Pol, Iwona Radkowska, Andrzej Łysak: Technika skuteczności zastosowania różnych form ochrony czynnej naturalnych populacji winniczka (Helix po-matia L.) z wykorzystaniem hodowlanego wylęgu tego gatunku (i-4/14), ISBN: 978-83-7607-265-4, 54 ss.
 5. Witold Szczurek: Zastosowanie współczynników strawności aminokwasów ziarna zbóż u kurcząt brojlerów w różnym wieku (i-5/14), ISBN: 978-83-7607-253-1, 20 ss.

Pełna lista z lat 2002-2014 pod adresem:

https://www.izoo.krakow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=341&Itemid=267

Wykaz wdrożeń Instytutu Zootechniki PIB realizowanych w 2014 roku.

Lp.

Nazwa wdrożenia

Miejsce wdrożenia

1. Poprawa wydajności mlecznej na podstawie wyników oceny bydła mlecznego Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
2. Poprawa cech mięsności u bydła simentalskiego na podstawie stacjonarnej oceny wartości użytkowej i hodowlanej Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego
3. Ocena wartości użytkowej i hodowlanej świń Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS
4. Ocena wartości hodowlanej tryczków i maciorek Polski Związek Owczarski
5. Kontrola rodowodów bydła Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
6. Kontrola rodowodów koni Polski Związek Hodowców Koni
7. Kontrola rodowodów owiec Polski Związek Owczarski
8. Opracowanie zasad działania sufitowych wentylatorów-mieszaczy powietrza oraz urządzenia do zamgławiania powietrza w ograniczeniu skutków stresu termicznego u krów ZD IZ PIB Kołbacz Sp. z o.o.
9. Opracowanie modelu pojenia pójłem cieląt ze stacji pojenia w okresie od 14 do 70 dnia życia ZD IZ PIB Kołbacz Sp. z o.o.
10. Wykorzystanie modułów systemu Afifarm w diagnostyce chorób metabolicznych w stadzie wysokoprodukcyjnych krów mlecznych ZD IZ PIB Kołbacz Sp. z o.o.
11. Technologia produkcji makuchu rzepakowego ZD IZ PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o.
12. Technologia produkcji biogazu, energii elektrycznej oraz dygestatu dla celów nawozowych i dla wykorzystania jako ściółka ZD IZ PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o.
13. Jagnięcina Ekologiczna ZD IZ PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o.
14. Sprzedaż bezpośrednia mleka ZD IZ PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o.
15. Efektywność wykorzystania suszonych wywarów z kukurydzy (DDGS) w żywieniu kur nieśnych ras zachowawczych ZD IZ PIB Chorzelów Sp. z o.o.
16. Ekologiczny chów trzody chlewnej ZD IZ PIB Chorzelów Sp. z o.o.
17. Ekologiczna produkcja kurcząt rzeźnych ZD IZ PIB Chorzelów Sp. z o.o.
18. Produkcja jaj metodami ekologicznymi ZD IZ PIB Chorzelów Sp. z o.o.
19. Optymalna technologia chowu kur ras zachowawczych w warunkach zrównoważonego rozwoju rolnictwa ZD IZ PIB Chorzelów Sp. z o.o.
20. Optymalizacja żywienia kur stad objętych programem ochrony. ZD IZ PIB Chorzelów Sp. z o.o.
21. Kiszone ziarno kukurydzy jako główne źródło energii w dawkach pokarmowych dla krów ZD IZ PIB Rudawa Sp. z o.o.
22. Wpływ koncentracji energii i białka w dawce pokarmowej dla jałówek przed ich wycieleniem na ich późniejszą produkcyjność i skład mleka ZD IZ PIB Rudawa Sp. z o.o.
23. Strategia żywienia gęsi w okresie reprodukcji. IZ ZD Kołuda Wielka
24. Udoskonalona technologia lęgu piskląt gęsich w komorach lęgowych typu D-36 i komorach klujnikowych typu Atlas 180S. IZ ZD Kołuda Wielka
25. Zasiedlanie wychowalni gąsiętami w wieku 48 godz. po wylęgu jako czynnik zwiększający masę ciała gęsi tuczonych. IZ ZD Kołuda Wielka
26. Nowa linia mieszańców plenno-mlecznych „Owca Kołudzka” do mięsno-mlecznego użytkowania na terenach nizinnych IZ ZD Kołuda Wielka
27. Optymalizacja użytkowania rozpłodowego i mlecznego owiec na terenach nizinnych poprzez stosowanie jesiennego terminu stanówki przy wykorzystaniu naturalnej długości dnia świetlnego. IZ ZD Kołuda Wielka
28. Produkty z mleka owczego – sery: pomazankowy(bryndza), półtwardy dojrzewający „Kołudzki”, z masy parzonej „Owcarela”, solankowy „Oveta” oraz jogurt owczy. IZ ZD Kołuda Wielka
29. Mieszanka ziołowa w żywieniu gąsiąt z wczesnych wylęgów wiosennych IZ ZD Kołuda Wielka

Pełna lista wdrożeń pod adresem:

https://www.izoo.krakow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=136