Wyjazd studyjny dla hodowców bydła mięsnego

W dniach 22-23 maja 2017 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował wyjazd studyjny dla hodowców bydła mięsnego i doradców rolnych do AGROFIRMY – Witkowo Pierwsze. Wyjazd studyjny pt. „Innowacyjne rozwiązania w organizacji chowu i przetwórstwie bydła mięsnego” realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). 

Podczas wyjazdu uczestnicy m.in. zapoznali się z firmą Agrofirma w Witkowie dzięki prezentacji Marka Tomaszewskiego – pracownika firmy. W swojej działalności Spółdzielnia kieruje się zasadą „od pola do stołu”. Agrofirma ukierunkowana jest na produkcję w cyklu zamkniętym: plony ze swoich pól i łąk przeznacza na produkcję pasz dla zwierząt z własnej hodowli, z nich zaś wytwarza we własnej przetwórni mięsnej produkty, które własnym transportem dostarcza do rozbudowanej sieci własnych sklepów mięsnych i hurtowni. Spółdzielcza Agrofirma Witkowo powstała w 1950 roku jako Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. Siedziba Spółdzielni mieści się w miejscowości Witkowo Pierwsze gmina Stargard Szczeciński. Obecnie Agrofirma Witkowo zrzesza około 1 500 członków. Agrofirma Witkowo gospodaruje na ponad 12,8 tys. ha. Priorytetem produkcji roślinnej jest dostarczenie najwyższej jakości pasz dla bardzo rozwiniętej produkcji zwierzęcej. Spółdzielnia uprawia zboża, rzepak, kukurydzę na kiszonkę, buraki cukrowe oraz użytkuje ponad 3 000 ha trwałych łąk i pastwisk. Agrofirma posiada rozbudowany w ostatnich latach kompleks magazynowo suszarniczy wraz z dwoma liniami produkcji pasz treściwych. Specjalistyczne samochody Bazy Transportu dowożą mieszanki na fermy. Potencjał ten pozwala spółdzielcom z Witkowa utrzymywać niemal 5 000 szt. bydła mlecznego HF i prawie 4 500 szt. bydła mięsnego w 6 czystych rasach. Spółdzielnia produkuje także około 53 000 szt. tuczników, 4,6 mln szt. drobiu rzeźnego, 42 mln jaj konsumpcyjnych rocznie, a spółdzielcza wylęgarnia drobiu produkuje rocznie ponad 4,6 mln szt. piskląt na brojlera.

Uczestnicy obejrzeli pastwiska, na których wypasało się takie bydło takich ras, jak: Simentaler, Red Angus, Salers oraz Hereford. Marek Tomaszewski, który jest zootechnikiem w Agrofirmie dokładnie opowiedział o organizacji produkcji tych ras. Oglądane zwierzęta budziły duże zainteresowanie uczestników wyjazdu. Ważnym punktem wyjazdu były również wykłady. Dr Marcin Gołębiewski z SSGW w Warszawie mówił na temat nowoczesnych technologii produkcji bydła mięsnego wobec oczekiwań konsumenta. Natomiast dr Adam Oler z UTP w Bydgoszczy poprowadził wykład o chorobach, które najczęściej występują u cieląt. Marian Marynowski – przedstawiciel Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach mówił o możliwości tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji w ramach Działania „Współpraca” PROW 2014-2020 oraz założeniach i korzyściach wynikających z partnerstwa w Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Uczestnicy poznali również system certyfikacji mięsa wołowego – QMP – wykład poprowadził Piotr Michalski z Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. Podczas wyjazdu uczestnicy mogli spróbować także własnych wyrobów Spółdzielni Agrofirma.

 

dr Marcin Gołębiewski z SSGW w Warszawie

dr Adam Oler z UTP z Bydgoszczy

Piotr Michalski z Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego

Bydło rasy Salers na pastwisku

Bydło rasy Hereford

 

Bartłomiej Lubiński

KPODR Minikowo Oddział w Zarzeczewie 

Fot. A. Szczepańska, B. Lubiński

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi