SIR

Specjalistyczne szkolenie w zakresie monitoringu agrofagów roślin uprawnych – relacja

This gallery contains 8 photos.

11 października w Oddziale w Przysieku Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się specjalistyczne szkolenie dla doradców i rolników w zakresie monitoringu agrofagów „Monitoring agrofagów roślin uprawnych na przykładzie programu SPEC – Monitoring suchej zgnilizny kapustnych – część 1”.  Czytaj więcej

Wykorzystanie potencjału nowych odmian roślin uprawnych w rolnictwie zrównoważonym

W dniach 22-23 czerwca 2017 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował dwudniowy wyjazd szkoleniowy dla rolników oraz doradców pt. "Wykorzystanie potencjału nowych odmian roślin uprawnych w rolnictwie zrównoważonym"  w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Czytaj więcej

Monitoring występowania chorób jabłoni-Lisewo Kośc., Starorypin

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

W dniu 6 czerwca w Lisewie Kościelnym i 7 czerwca w Starorypinie, w ramach dofinansowania ze środków SIR, odbyły się warsztaty na temat „Monitoring występowania chorób na plantacjach jabłoni chorób ze szczególnym uwzględnieniem parcha jabłoni”. Warsztaty prowadziła prof. Anna Bielenin  z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Na warsztatach przedstawiono warunki klimatyczne występujące w obrębie upraw, zagrożenie ze strony chorób i szkodników. zaprezentowano działania dążące do ograniczenia ilości wykonywanych zabiegów. Działania te odnosiły się również do zwalczania parcha jabłoni, najgroźniejszej choroby atakującej jabłonie. W precyzyjnym wyznaczaniu terminów zwalczania tej choroby pomocne jest korzystanie z systemów sygnalizacji bazujących na wskazaniach stacji meteorologicznych. W czasie spotkania przedstawiono komputerowe modele w tym program RIM-pro pozwalający na bieżąco monitorować przebieg rozwoju parcha.

Czytaj więcej

Konsultacje polowe Grubno 2017

W ramach konferenacji polowej Kujawsko-Pomorskich Dni Pola Grubno 2017 w dniach 10-11 czerwca w Grubnie specjaliści Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizowali stoisko informacyjne SIR oraz punkt informacyjno-konsultacyjny pt. "Monitorowanie agrofagów ziemniaka – ocena zdrowotna odmian". Czytaj więcej

Warsztaty polowe w Falęcinie – relacja

Relacja z przeprowadzonych warsztatów polowych pt.: "Monitoring podstawowych chorób pszenicy w praktyce – rozpoznawanie wybranych chorób w okresie wegetacji". W warsztatach wzięły udział 44 osoby, w tym specjaliści, doradcy i rolnicy. Czytaj więcej