SIR

Poprawa opłacalności produkcji żywca wołowego

W ramach projektu pt. "Poprawa opłacalności produkcji żywca wołowego” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie dniach 5-6 lipca br. odbyły się konferencja oraz warsztaty "Tworzenie grupy operacyjnej" w miejscowości Wąpielsk w gospodarstwie pana Grzegorza Gawrońskiego – hodowcy bydła rasy Hereford. Czytaj więcej

Przyznanie pomocy technicznej na realizację operacji przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Na podstawie § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz  dokonanej oceny wniosku o udzielenie pomocy technicznej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przyznano dofinansowanie na przeprowadzenie operacji „Realizacja zadań Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego” w ramach schematu: II. Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promujących PROW 2014-2020.  Umowa na dofinansowanie z 15 czerwca 2018 r. nr 129/18.

Czytaj więcej

Wyjazd studyjny: „Od teorii do praktyki w farmerskiej produkcji sera”

W ramach realizowanego przez KPODR projektu pn. „Wspieranie procesu tworzenia partnerstw na rzecz innowacji w serowarstwie” w dniach od 18 do 21 czerwca odbył się wyjazd studyjny. Rolnicy, doradcy i przedstawiciele bydgoskich uczelni wyższych zwiedzili gospodarstwo produkujące żywność, w tym produkty serowarskie wyrabiane z własnego mleka. Czytaj więcej

Poprawa opłacalności produkcji żywca wołowego i tworzenie grupy operacyjnej

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w dniach 5-6 lipca 2018 r. zaprasza na konferencję pt. "Poprawa opłacalności produkcji żywca wołowego", która odbędzie się w Karczmie pod Złotą Rybką, Strzygi 125, 87-340 Strzygi (na trasie między Rypinem a Brodnicą) oraz na warsztaty "Tworzenie grupy operacyjnej", które odbędą się w gospodarstwie w Wąpielsku. Czytaj więcej

Wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu uprawy roślin i mechanizacji rolnictwa – relacja

This gallery contains 1 photo.

W dniach 12-13-14 czerwca 2018 roku Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował wyjazd studyjny pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu uprawy roślin i mechanizacji rolnictwa pomiędzy polskimi a niemieckimi producentami rolnymi”. Wyjazd był skierowany dla rolników, doradców oraz nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zajmują się produkcją roślinną.

Czytaj więcej

Od teorii do praktyki w farmerskiej produkcji sera

 „Wspieranie procesu tworzenia partnerstw na rzecz innowacji w serowarstwie” – ETAP III – WYJAZD STUDYJNY 18-21 czerwca 2018

Zapraszamy wszystkich uczestników pierwszego i drugiego etapu projektu do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym pn. „Od teorii do praktyki w farmerskiej produkcji sera.

Czytaj więcej

Wyjazd studyjny do Niemiec – wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu uprawy roślin i mechanizacji rolnictwa

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizuje wyjazd studyjny do Niemiec pt. "Wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu uprawy roślin i mechanizacji rolnictwa pomiędzy polskimi a niemieckimi producentami rolnymi – wyjazd studyjny", który odbędzie się w dniach od 12 do 14 czerwca 2018 roku. Wyjazd ten jest skierowany dla rolników, doradców oraz nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zajmują się produkcją roślinną. Czytaj więcej

Zrozumienie i wsparcie innowacji w rolnictwie – Ljubljana

10-12 Maja 2018 roku w Siedzibie Izby Rolnictwa i Leśnictwa Słowenii w Ljubljanie odbyło się szkolenie pt. „Understand and Support Innovation in Agriculture” bazujące na module CECRA (Certyfikat dla Europejskich Konsultantów Działających na Obszarach Wiejskich) organizowane przez EUFRAS (Europejskie Forum Doradztwa Rolniczego i Wiejskiego). Czytaj więcej