Poprawa opłacalności produkcji żywca wołowego i tworzenie grupy operacyjnej

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w dniach 5-6 lipca 2018 r. zaprasza na konferencję pt. "Poprawa opłacalności produkcji żywca wołowego", która odbędzie się w Karczmie pod Złotą Rybką, Strzygi 125, 87-340 Strzygi (na trasie między Rypinem a Brodnicą) oraz na warsztaty "Tworzenie grupy operacyjnej", które odbędą się w gospodarstwie w Wąpielsku.

Prosimy o potwierdzenie obecności do 3 lipca 2018 r. pod nr tel. 723 692 557.

Program:

5 lipca 

"Poprawa opłacalności produkcji żywca wołowego" – konferencja

10.00 – 10.15 – Otwarcie konferencji – Zygmunt Grudny – Dyrektor KPODR, Oddział w Zarzeczewie

10.15 – 11.15 – „Systemy produkcji bydła mięsnego” – Marcin Gołębiewski –  SGGW w Warszawie

11.15 – 12.15 – „Dobrostan w stadach bydła mięsnego” – Adam Oler – UTP w Bydgoszczy

12.15 – 12.30 – Przerwa kawowa

12.30 – 13.30 – „System QMP szansą zwiększenia dochodowości w produkcji bydła opasowego” –   Monika Przeworska – Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

13.30 – 14.00 – „Zasady organizowania grup producentów rolnych zgodnie z PROW 2014-2020” – Tomasz Bieliński – KPODR, Oddział w Zarzeczewie

14.00 – 14.30 – „Zasady funkcjonowania i uczestnictwa w Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich oraz tworzenie grup operacyjnych w ramach Działania „Współpraca” PROW 2014-2020 – przykłady innowacji” – Aleksander Bomberski – KPODR w Minikowie

14.30 – 15.00 – Podsumowanie i dyskusja

15.00 – Obiad

 

6 lipca

"Tworzenie grupy operacyjnej"– warsztaty

10.00 – 11.30 – „Hodowla bydła mięsnego na przykładzie rasy Hereford” – Grzegorz Gawroński – właściciel gospodarstwa w Wąpielsku

11.30 – 12.15 – „Infrastruktura przepędowa dla bydła mięsnego” – Marcin Gołębiewski –  SGGW w Warszawie

12.15 – 12-30 – przerwa kawowa, dyskusja

12.30 – 13.00  – „Inicjatywy strategiczne w strategii "Polska Wołowina 2022"” – Monika Przeworska – Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

13.30 – 14.15 – „Wpływ rasy na wyniki opasu i jakość wołowiny” – Adam Oler – UTP w Bydgoszczy

14.15 – 14.45 – „Opracowanie Planu Biznesowego dla grup producentów rolnych” – Tomasz Bieliński – KPODR, Oddział w Zarzeczewie

14.45 – 15.00  Dyskusja

15.15 – Obiad – degustacja potraw z wołowiny kulinarnej

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi