Poprawa opłacalności produkcji żywca wołowego

W ramach projektu pt. "Poprawa opłacalności produkcji żywca wołowego” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie dniach 5-6 lipca br. odbyły się konferencja oraz warsztaty "Tworzenie grupy operacyjnej" w miejscowości Wąpielsk w gospodarstwie pana Grzegorza Gawrońskiego – hodowcy bydła rasy Hereford.

Uczestnikom konferencji poprzez przekazanie od strony teoretycznej i praktycznej, wiedzy z zakresu organizacji produkcji, przedstawienie sektorów decydujących o efektywności ekonomicznej tj: rozród, zakup i wychów cieląt, genetyka, żywienie, profilaktyka chorób, skala produkcji, rodzaj produkowanej wołowiny, miejsce sprzedaży – omówiono na przykładzie gospodarstwa zajmującego się hodowlą i chowem bydła mięsnego. Dodatkowo podczas konferencji odbył się panel dyskusyjny, który miał na celu wesprzeć nawiązywanie współpracy pomiędzy jej uczestnikami oraz podsumować dotychczasowe działania. Podczas warsztatów poruszano tematy szczególnie dziś istotne dla hodowców bydła. W agendzie znalazły się między innymi debaty dotyczące perspektyw opłacalnej produkcji, sytuacji na rynku wołowiny oraz produkcji bydła mięsnego jako alternatywy dla produkcji mleka. 

 

tekst i fot. Bartłomiej Lubiński

KPODR Minikowo 

Oddział w Zarzeczewie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi