Od teorii do praktyki w farmerskiej produkcji sera

 „Wspieranie procesu tworzenia partnerstw na rzecz innowacji w serowarstwie” – ETAP III – WYJAZD STUDYJNY 18-21 czerwca 2018

Zapraszamy wszystkich uczestników pierwszego i drugiego etapu projektu do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym pn. „Od teorii do praktyki w farmerskiej produkcji sera.

Uczestnicy podczas 4-dniowego wyjazdu studyjnego do firmy AGROVIS, poznają sposób legalizacji farmerskiej produkcji serów w ramach MLO, oraz posiądą specjalistyczną wiedzę z zakresu serowarstwa. Wizyta w ZAJAŹDZIE TUSINEK produkującym sery w ramach MLO będzie prezentacją dobrych praktyk z tego zakresu. Wyjazd stanie się płaszczyzną wymiany doświadczeń i praktyk w zakresie produkcji serów farmerskich oraz wprowadzaniu ich na rynek w formie krótkich łańcuchów dostaw. Uczestnicy na wyjeździe studyjnym będą mieli stworzone warunki, aby ponownie podjąć temat ich przyszłej współpracy.

 

Karta zgłoszeniowa do pobrania poiniżej:

Karta zgłoszeniowa wyjazd studyjny

 

Osoba odpowiedzialna:

Beata Chełminiak – tel. 723 692545, 52/386 72 13, e-mail: beata.chelminiak@kpodr.pl

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi