Zarządzanie gospodarką odpadami – tematem spotkania w Przysieku

Już po raz dziewiąty Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział w Przysieku, gościł  22 maja br. przedstawicieli samorządów oraz firm komunalnych województwa kujawsko- pomorskiego. Jak co roku uczestnicy wysłuchali wykładów  oraz uczestniczyli w dyskusji na temat gospodarowania odpadami na terenie gmin. Profesor UKW w Bydgoszczy Zbigniew Bukowski przedstawił stan obecny i proponowane zmiany w zakresie prawa gospodarki odpadami komunalnymi. Podkreślił, że prawo to nie będzie w najbliższych latach ustabilizowane, gdyż czkają nas wszystkich zmiany na poziomie Unii Europejskiej, jak i prawa krajowego. Podsumowując aktualny stan prawa odpadowego prelegent zaznaczył, że wiele rozwiązań prawnych jest wadliwych i budzących wątpliwości, zwłaszcza nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, często jest bardzo źle oceniana. Realizację Planu Gospodarki Odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego omówiła Pani Katarzyna Osenkowska z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Dr inż. Barbara Kozłowska z Politechniki Łódzkiej nawiązała do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. W oparciu o poprzednie i obecne rozwiązania prawne jednostki samorządu terytorialnego i ich mieszkańcy, na przestrzeni ostatnich 4 lat, poczynili istotne nakłady organizacyjne i finansowe mające  na celu wdrożenie obranego na danym terenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W tym celu dokonano zakupu pojemników, stworzono sieć „gniazd” i Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, rozpoczęto działania edukacyjne i informacyjne. Dzięki tym nowym przepisom więcej odpadów będzie można poddać recyklingowi.

 

 

 

tekst: Małgorzata Grabczyńska
fot.: Marek Rząsa
KPODR w  Minikowie