Monika

Przyznanie pomocy technicznej na realizację operacji przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Na podstawie § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz dokonanej oceny wniosku o udzielenie pomocy technicznej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przyznano dofinansowanie na przeprowadzenie operacji „Koszty związane z funkcjonowaniem SIR oraz koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania dot. PROW w zakresie SIR Upowszechnianie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich poprzez organizację konferencji, szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych, materiałów informacyjno-promocyjnych oraz zatrudnianie pracowników w celu koordynacji funkcjonowania SIR w okresie 2017-2018 w województwie kujawsko-pomorskim.” w ramach schematu: II. Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promujących PROW 2014-2020. Umowa na dofinansowanie z 17 lipca 2019 r. nr 106/19.

Czytaj więcej

Innowacyjna produkcja mleka

W 2018 roku realizowano projekt „Wymogi środowiskowe a dochodowość gospodarstw mlecznych” w ramach partnerstwa w Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, współfinansowany ze środków PROW 2014-2020. Czytaj więcej

Współpraca i innowacja drogą do sukcesu w farmerskiej produkcji sera

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na konferencję pn. „Współpraca i innowacja drogą do sukcesu w farmerskiej produkcji sera”która odbędzie się 16 października 2018 r., w godzinach od 9:00-15:30 w sali konferencyjnej KPODR przy hotelu Gęsia Dolina w Minikowie. Jest to konferencja podsumowująca dotychczasowe działania realizowane w ramach projektu „Wspieranie procesu tworzenia partnerstw na rzecz innowacji w serowarstwie”.

Czytaj więcej

Poprawa opłacalności produkcji żywca wołowego

W ramach projektu pt. "Poprawa opłacalności produkcji żywca wołowego” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie dniach 5-6 lipca br. odbyły się konferencja oraz warsztaty "Tworzenie grupy operacyjnej" w miejscowości Wąpielsk w gospodarstwie pana Grzegorza Gawrońskiego – hodowcy bydła rasy Hereford. Czytaj więcej

Poprawa opłacalności produkcji żywca wołowego i tworzenie grupy operacyjnej

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w dniach 5-6 lipca 2018 r. zaprasza na konferencję pt. "Poprawa opłacalności produkcji żywca wołowego", która odbędzie się w Karczmie pod Złotą Rybką, Strzygi 125, 87-340 Strzygi (na trasie między Rypinem a Brodnicą) oraz na warsztaty "Tworzenie grupy operacyjnej", które odbędą się w gospodarstwie w Wąpielsku. Czytaj więcej

Wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu uprawy roślin i mechanizacji rolnictwa – relacja

This gallery contains 1 photo.

W dniach 12-13-14 czerwca 2018 roku Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował wyjazd studyjny pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu uprawy roślin i mechanizacji rolnictwa pomiędzy polskimi a niemieckimi producentami rolnymi”. Wyjazd był skierowany dla rolników, doradców oraz nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zajmują się produkcją roślinną.

Czytaj więcej