Monika

Innowacyjne województwo kujawsko-pomorskie

Komisja Europejska akceptując Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata 2014–2020 potwierdziła potrzebę promocji innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku minęło 14 lat, obecnie przed krajami Wspólnoty stoją nowe wyzwania determinujące dalszy rozwój i inwestycje w innowacje. W Polsce brakowało sieci powiązań między strukturami doradczymi mogącymi w sposób bezpośredni promować postęp i kreatywność wśród rolników, przedsiębiorców, naukowców, doradców oraz innych organizacji z branży rolno-spożywczej. W tym celu Rząd RP powołał do życia Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), działającą w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).

Czytaj więcej

Ziemniaki przemysłowe – konferencja w Goryszewie

W dniu 15 lutego 2018 roku w Goryszewie odbyła się bardzo ważna konferencja dla rolników producentów ziemniaka przemysłowego naszego województwa. Było to wspólne przedsięwzięcie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Stowarzyszenia Producentów Ziemniaka Przemysłowego w Trzemesznie. Czytaj więcej

Specjalistyczne szkolenie w zakresie monitoringu agrofagów roślin uprawnych – relacja

This gallery contains 8 photos.

11 października w Oddziale w Przysieku Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się specjalistyczne szkolenie dla doradców i rolników w zakresie monitoringu agrofagów „Monitoring agrofagów roślin uprawnych na przykładzie programu SPEC – Monitoring suchej zgnilizny kapustnych – część 1”.  Czytaj więcej

Miodowe Lato Zarzeczewo 2017

This gallery contains 48 photos.

W minioną niedzielę, 20 sierpnia 2017 roku w siedzibie Oddziału w Zarzeczewie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie już po raz ósmy odbyło się Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato, świętowano również XXXIV Wojewódzki Dzień Pszczelarza. Czytaj więcej

Wykorzystanie potencjału nowych odmian roślin uprawnych w rolnictwie zrównoważonym

W dniach 22-23 czerwca 2017 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował dwudniowy wyjazd szkoleniowy dla rolników oraz doradców pt. "Wykorzystanie potencjału nowych odmian roślin uprawnych w rolnictwie zrównoważonym"  w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Czytaj więcej

Konsultacje polowe Grubno 2017

W ramach konferenacji polowej Kujawsko-Pomorskich Dni Pola Grubno 2017 w dniach 10-11 czerwca w Grubnie specjaliści Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizowali stoisko informacyjne SIR oraz punkt informacyjno-konsultacyjny pt. "Monitorowanie agrofagów ziemniaka – ocena zdrowotna odmian". Czytaj więcej