Monika

Od teorii do praktyki w farmerskiej produkcji sera

 „Wspieranie procesu tworzenia partnerstw na rzecz innowacji w serowarstwie” – ETAP III – WYJAZD STUDYJNY 18-21 czerwca 2018

Zapraszamy wszystkich uczestników pierwszego i drugiego etapu projektu do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym pn. „Od teorii do praktyki w farmerskiej produkcji sera.

Czytaj więcej

XXXIX Dni Otwartych Drzwi w Zarzeczewie

This gallery contains 22 photos.

Organizowane już po raz XXXIX Dni Otwartych Drzwi w Zarzeczewie, coroczne święto rolników, firm produkujących i świadczących usługi dla rolnictwa, działkowców i właścicieli ogrodów, mieszkańców regionu i oczywiście doradców KPODR w Minikowie w miniony, upalny weekend zgromadziło w Zarzeczewie 150 wystawców i 12 tysięcy zwiedzających. Czytaj więcej

Wyjazd studyjny do Niemiec – wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu uprawy roślin i mechanizacji rolnictwa

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizuje wyjazd studyjny do Niemiec pt. "Wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu uprawy roślin i mechanizacji rolnictwa pomiędzy polskimi a niemieckimi producentami rolnymi – wyjazd studyjny", który odbędzie się w dniach od 12 do 14 czerwca 2018 roku. Wyjazd ten jest skierowany dla rolników, doradców oraz nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zajmują się produkcją roślinną. Czytaj więcej

Przyznanie pomocy technicznej na realizację operacji przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Na podstawie § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz dokonanej oceny wniosku o udzielenie pomocy technicznej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przyznano dofinansowanie na przeprowadzenie operacji „Upowszechnianie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich poprzez organizację konferencji, szkoleń, wyjazdów studyjnych, materiałów informacyjno-promocyjnych oraz zatrudnianie pracowników w celu koordynacji funkcjonowania SIR w okresie 2015-2017 w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach schematu: II. Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promujących PROW 2014-2020. Umowa na dofinansowanie z 23 kwietnia 2018 r. nr 095/18. Czytaj więcej

Lista operacji ocenionych w ramach konkursu dla Partnerów KSOW nr 2/2018

Komisja oceniająca powołana Zarządzeniem Nr 6/2018 Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z dnia 06.03.2018 roku, w dniu 18 kwietnia zakończyła pracę nad oceną wniosków na realizację operacji składanych przez Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla konkursu nr 2/2018 ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2018 r.  Czytaj więcej