Konferencja podsumowująca – Współpraca i innowacja drogą do sukcesu w farmerskiej produkcji sera

16 października 2018 r. w Minikowie, odbyła się konferencja pn. „Współpraca i innowacja drogą do sukcesu w farmerskiej produkcji sera” podsumowująca dotychczasowe działania realizowane w ramach projektu „Wspieranie procesu tworzenia partnerstw na rzecz innowacji w serowarstwie”.

Uczestniczyli w niej rolnicy – hodowcy krów mlecznych, przetwórcy, przedstawiciele LGD, przedstawiciele UTP w Bydgoszczy, uczniowie oraz doradcy rolniczy.

Gości przywitał dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pan Ryszard Kamiński. Program konferencji poruszał tematy szczególnie ważne dla serowarów farmerskich. Najwięcej wątpliwości i pytań zawsze rodzą zagadnienia związane z problemami higieniczno-sanitarnymi w farmerskiej produkcji sera, które przedstawił dr Mirosław Sienkiewicz. Pani Grażyna Szelągowska z Muzeum Etnograficznego w Toruniu opowiedziała o tradycjach serowarskich w naszym regionie oraz o produkcie regionalnym, który w dzisiejszych czasach może nieść ze sobą konkretne korzyści ekonomiczne. Kontynuacją tego zagadnienia był wykład pani Violetty Naskręt, która zainspirowała słuchaczy przedstawiając nowoczesne metody z zakresu marketingu produktów serowarskich.

Zagadnienia związane z tworzeniem partnerstw w produkcji rolniczej przedstawił pan Zenon Lewandowski, który na przełomie maja i czerwca przeprowadził warsztaty na ten sam temat. Gościem specjalnym konferencji był pan Rafał Serafin, reprezentujący Fundację Partnerstwo dla Środowiska, który mówił o działających inicjatywach z południa Polski związanych ze sprzedażą bezpośrednią żywności prosto od rolnika. Po raz kolejny podczas trwania projektu pracownicy KPODR pan Piotr Sawa oraz pani Wioletta Szynalska przedstawili zagadnienia związane z legalizacją sprzedaży żywności produkowanej przez rolnika oraz z możliwościami finansowania takiej działalności.

Ważnym punktem konferencji był panel dyskusyjny, który dodatkowo miał wesprzeć nawiązywanie współpracy pomiędzy jej uczestnikami oraz podsumował dotychczasowe działania. Rolnicy mogli wyrazić swoje oczekiwania, które głównie wiążą się z wprowadzaniem na rynek żywności przez nich produkowanej, z kolei pracownicy KPODR przedstawili możliwości, jakie niesie ze sobą przystąpienie do działania „Współpraca”. W rezultacie kilkunastu rolników wyraziło chęć przystąpienia do tworzącej się Grupy Operacyjnej, wyznaczono termin kolejnego spotkania w celu omówienia dalszych warunków współpracy.

 

Beata Chełminiak

KPODR Minikowo

Prezentacje do pobrania:

Finansowanie operacji w przetwórstwie W. Szynalska

KŁD Rafał Serafin

Marketing produktów serowarskich. V. Naskręt

Organizacyjne aspekty partnerstw. Z. Lewandowski

Problemy higieniczne i sanitarne w farmerskiej prod. sera. M. Sienkiewicz

Streszczenie Tradycje serowarskie w kujawsko-pomorskim

Zasady legalnej sprzedaży. P.Sawa

 

Program EKOOPCJA 20.10.2018 r.

Poniżej link:

https://bydgoszcz.tvp.pl/39653650/ekoopcja-20102018

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi