TERMINY STOSOWANIA NAWOZÓW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło interpretację punktu 1.3 Okresy nawożenia ust. 3. "Terminy określone w tabeli 2 dla gruntów ornych, gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do Programu oraz gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Programu nie dotyczą podmiotów, które nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby. Dla tych podmiotów termin graniczny stosowania nawozów to dzień 30 listopada." Programu działań mających na celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz. U. z 2018 roku poz.1339), w której wskazało, że niekorzystnymi warunkami pogodowymi, jest również susza.

W związku z powyższym, w gospodarstwach rolnych, w których wystąpiła susza w 2018 roku jest możliwość stosowania nawozów naturalnych do dnia 30 listopada.

Pełna treść ogłoszenia pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/uwaga-terminy-stosowania-nawozow